Vijeća Kutine, Popovače i Velike Ludine usvojila suglasnosti za pripajanje društva Moslavina d.o.o. te kratkoročno kreditno zaduživanje te tvrtke

Gradska vijeća Kutine i Popovače te Općinsko vijeće Velike Ludine usvojila su Suglasnost za pripajanje društva Moslavine d.o.o. Kutina. Naime, sukladno Zakonu o vodnim uslugama Moslavina d.o.o. postaje društvo preuzimatelj na području uslužnog područja 17, a pripajaju mu se društva iz Novske, Lipika, Lipovljana, Jasenovca i Hrvatske Dubice.

Također, vijeća su usvojila i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno  zaduživanje za sufinanciranje EU Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“. Riječ je o kratkoročnom kreditnom zaduženju u obliku dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 750 tisuća EUR-a kao i putem  Ugovora o kratkoročnom zaduženju u iznosu od 1 milijun EUR-a kod Privredne banke Zagreb. Direktor tvrtke Mijo Šepak obrazložio je kako će se sredstva koristiti za premošćivanje problema tekuće nelikvidnosti koja nastaje zbog vremenske neusklađenosti plaćanja obveza prema izvođaču i stvarne refundacije po EU projektu.