Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o preseljenju kompostane

„Radi li Grad na rješavanju dokumentacije vezanu uz preseljenje kompostane na novu lokaciju koja je pronađena u Strušcu? Na nedavno održanom sastanku, vlasnik je pokazao volju i želju da izmjesti kompostanu na drugu, udaljeniju lokaciju.“ – pitanje je vijećnika Ivana Abaza (HDZ) upućeno gradonačelniku na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća Popovače.

„Ovo je jedan od gorućih problema koje Grad mora i želi riješiti“ – rekao je gradonačelnik Josip Mišković i dodao: „Grad je stoga u prostorno-planskoj dokumentaciji osigurano novu lokaciju te je tvrtka koja radi geodetske poslove započela sa svojim radom. Kako bi se riješio ovaj problem, očekuje se suradnja s Hrvatskim šumama i Uredom za državnu imovinu, a koji bi nam trebali izaći u susret budući da je nužno s jedne parcele ukinuti važenje gospodarske osnove.

Također, mogu reći kako je od strane vlasnika kompostane angažirana i tvrtka koja bi trebala pomoći pri prikupljanju sve potrebne dokumentacije i vjerujem da će se to riješiti.

Konkretno, zadatak Grada je pomoći pri prikupljanju prostorno-planske dokumentacije te osigurati potrebnu infrastrukturu.“ – rekao je gradonačelnik Mišković.