Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije nabavio vrijednu opremu

U okviru projekta ERI-HEALTH – Javnozdravstvena spremnost za epidemije i vanredne situacije koje prelaze granice država, koji Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije provodi zajedno sa projektnim partnerima JZU Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske i Institutom za javno zdravlje Crne Gore, nabavljena je oprema za potrebe rutinskog rada mikrobiološkog laboratorija.
Nabavljeni su tako denzitometar za bakteriologiju, dva denzitometra za VITEK, plate rotator i elektronske pipete.
Ova značajna oprema nabavljena kroz projekat ERI-HEALTH olakšat će svakodnevnu dijagnostiku uzročnika zaraznih bolesti.
Budući da se denzitometri i plate rotatori ( E test inoculatori) koriste u postupku identifikacije bakterija i određivanja osjetljivosti bakterija na antibiotike, a elektronske pipete za precizno pipetiranje uzoraka i reagensa za detekciju uzročnika molekularnim metodama, od velike su važnosti za svakodnevni rad jer unaprjeđuju dijagnostiku dobivanjem bržeg, točnijeg i preciznijeg rezultata.
Nabavka opreme osigurava lakši, brži i kvalitetniji laboratorijski rad, a samim tim i kvalitetniju i bržu dijagnostiku uzročnika zaraznih bolesti, što je od ključne važnosti jer omogućuje brzo etiološko liječenje i pravovremenu reakciju za sprječavanje širenja zaraznih bolesti.