Skupština Udruge slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ

Mario Merhaut, dosadašnji predsjednik Udruge slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ ponovo je izabran za predsjednika Udruge u četvorogodišnjem mandatu. Zahvaljujući na izboru Mario Merhau istaknuo je kako je u protekle 4 godine Udruga odgovorila na brojne izazvoe te se prilagodila i reorganizirala u skladu s novim propisima i novim vremenm. „To je naš zajednički uspjeh. Sve radionice i predavanja, izleti su naši zajednički projekti i zahvaljujem svim članovima na aktivnom sudjelovanju u radu udruge. „Posebno smo ponosni na naš EU projekt videćeg pratitelja.“, istaknuo je Mario Merhaut te je dodao kako će Udruga slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ i dalje nastaviti pripremati i provoditi projekte i ostale aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitrete života slabovindih i slijepih osoba te ostvarivanju njihovih prava. U planu je i preseljenje u veći prostor, jer je sadašnji postao malen s obzirom na brojne aktinvosti udruge. Predsjednik očekuje i nastavk dobre suradnju s jedinicama lokalne samouprave s čijih područja dolaze članovi udruge: Gradova Kutina, Popovača, Novska te općina Lipovljani, Jasenovac i Velika Ludina.
Skupština je jednoglasno prihvatila Izvještaj o radu u protekloj godin i i Plan rada za ovu godinu. U raspravi je istaknuto kako je projekt videćeg pratitelja bio izuzetno važan za članove udruge. Sada će ta usluga biti institucionaliziran preko Hvatskog saveza slijepih što su članovi udruge pozdravili. Članovi udruge su podsjetili i na problem zapošljavanja slabovidnih i slijepih osoba. Razočarano su konstatirali kako je to višegodišnji problem i već su izgubili nadu da će se situacija promijeniti na bolje.
Željko Tomičić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada Kutine pohvalio je rad Udruge te je u ime gradonačelnika najavio kako će se dobra suradnja i dalje nastaviti.
Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani također je pohvalio rad Udruge. „Vaša je udruga kompaktna cijelina. Udruga stvarno radi za svoje članove. Istkanuli ste se svojim projektima i korištenjem sredstava iz eu i nacionalnih fondova. Tako bi sve udruge trebale raditi. Radite odgovorno za dobrobiti svojih članova i lokalne zajedneice i zato je naša odgovornost da podržimo i pomognemo rad Udruge.“, zaključio je načelnik Općine Lipovljani.

Izbori u Udruzi slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ (2023. – 2027.):
Predsjednik: Mario Merhaut
Tajnica: Helena Ložar
Zamjenik predsjendika: Drago Popović
Upravni odbor: Krisina Semenjuk, Natalija Prebeg, Mario Merhaut, Ivo Bujan, Drago Popović
Nadzorni odbor: Branka Gračaković, Kaja Tomac, Dalibor Horvatović

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2022.GODINU

Aktivnostima sukladno sa Statutom upravljao je Upravni odbor i Predsjednik uz pomoć tajnika. Najveću ulogu u održavanju aktivnosti ima financiranje udruge od strane lokalne zajednice i EU projekta. Tijekom 2022.godine udruga je ispunila sve planirane i financirane aktivnosti.
Tako je kroz godinu održano 5 Upravnih odbora, 1 Nadzorni odbor i 1 Skupština udruge na kojima se odlučivalo i raspravljalo o radu udruge i provedbi njezinih aktivnosti kao i o promjenama na Statutu udruge.
Tijekom početka 2022.godine provođen je projekt videćeg pratitelja „Vaše oko-naš pratitelj!“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je koristilo 16 članova udruge za različite potrebe i aktivnosti koje su sastavni dio života. Projektni tim je, u skladu sa svim pravilima i zahtjevima, opravdao i radio na svojim projektnim elementima.
Na početku godine, Tijela udruge uz volontere i zaposlenike, dogovarali su i pripremali aktivnosti kroz godinu a sve u cilju razvitka i unapređenja statusa slijepih osoba te za njihovo zadovoljstvo. U siječnju je dobivena donacija stolnog elektroničkog povećala od gospodina Gorana Cupeka koja je uručena sljedeći mjesec Sanji Benc.
Tijekom mjeseca veljače održan je upravni odbor i dodijeljena donacija Marine Ivičić drugoj članici Franciski Šarac u vidu prijenosnog digitalnog povećala.
Kroz mjesec ožujak održana je prva radionica udruge na kojoj su se dogovarale teme za daljnja druženja. Zaposlenici i predsjednik sudjelovali su na ZOOM edukaciji Hrvatskog saveza slijepih pod nazivom „Putevi do srca“. Također, sudjelovali su na sastanku volontera Zaklade Sandre Stojić. Prije blagdana predsjednik je sa zaposlenicima posjetio dio članova.
Tijekom travanja udruga je potpisala ugovore s gradovima i općinama o sufinanciranju za tekuću godinu. Održala se završna konferencija EU projekta Vaše oko-naš pratitelj, te uspješno opravdao projekt. Završetkom istog udruga nastavlja uslugu videćeg pratitelja preko projekta Hrvatskog saveza slijepih. Volonteri su sudjelovali u izradi predmeta za uskrsni sajam u prostorima Zaklade Sandre Stojić te je i sudjelovala na istom. Podijeljena je i donacija Hrvatskog saveza slijepih za blagdane dvjema članicama Tei Šarenić i Branki Gračaković. U prostoru udruge održana je radionica s partnerom Kutinsko dijabetičko društvo o zdravoj prehrani i kontroli tlaka i šećera u krvi.
Tijekom mjeseca svibnja udruga je prisustvovala na edukaciji za zaposlenike koju je održala Udruga OSI pod nazivom „Stres-simptomi i kako ga se riješiti“. Održan je upravni odbor i Skupština udruge. Obilježio se i dan vatrogasaca prigodnom radionicom u našem prostoru.
Mjesec lipanj obilježile su radionice kuhanja i radionice povodom Petrova. Također je održana edukacija/izobrazba upravljačkih tijela i administratora u Premanturi.
Kroz mjesec srpanj obilježilo se Petrovo u Kutini na kojem udruga prezentira opremu i sva pomagala koja posjeduje, a koju koriste slijepe osobe za olakšavanje životnih aktivnosti. Također naglašava provedbu projekta videćeg pratitelja i njegovu važnost. Održao se još jedan upravni odbor te je članica Tea Šarenić sudjelovala na edukacijsko-rehabilitacijskom treningu za slijepe osobe koje žive same u Premanturi.
Tijekom kolovoza održan je glavni projekt koji sufinanciraju gradovi i općine i to u prostoru namijenjenom za slijepe osobe. Prezentirana je tiflotehnička oprema i naučeno nesmetano i samostalno korištenje prostora s oznakama, kao i pokazana druga strana, a to je opuštanje i zabava preko igranja društvenih igara i govornog pikada.
U rujnu održana je radionica s PU Kutina na kojoj je pokazana prezentacija o najčešćim prevarama, krađama i kako se zaštiti. Također je održan još jedan sastanak upravnog odbora.
Listopad je usmjeren na slijepe osobe i davanje naglaska na njihovu prisutnost u našim životima pomoću obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa koji se održao u prostorima Hotela Kutina uz kratku prezentaciju i gostovanje predstavnika gradova i općina koje financiraju udrugu. Povodom obilježavanja održana je i tematska radionica na kojoj su se izrađivali pokloni za sve koji su sudjelovali na obilježavanju. Održana je i radionica s Kutinskim dijabetičkim društvom ovaj put uz provjeru tlaka i šećera u krvi govorilo se o sastavu tijela i kako ga provjeriti.
U studenom održane je zadnji upravni odbor, kao i koordinacija volontera. Udruga je imala tematsku radionicu povodom dana Grada, te je predsjednik sa zaposlenicima prisustvovao svečanoj sjednici. Udruga Pakrac-Lipik održala je druženje slijepih žena na kojem je bila Tea Šarenić. Također je u tekućem mjesecu održana terenska radionica u Daruvaru te Skupština Hrvatskog saveza slijepih na kojoj je bio predsjednik.
Udruga je tijekom mjeseca prosinca zatvarala i radila na pravdanju projekata. Obišli smo dio članova i podijelili donaciju Hrvatskog saveza slijepih. Održana je i zadnja radionica na kojoj je predstavljena Jasnina zbirka pjesama. Održan je i online sastanak HSS o inkluzivnom dodatku i planu provedbe videćeg pratitelja za sjedećih 7 mjeseci.