Općina Velika Ludina planira nove vrijedne projekte

Uz sve redovne projekte na kojima se radi na području Općine Velika Ludina, vodstvo Općine usporedno je pripremilo i dva 2 velika projekta koja će znatno utjecati na poboljšanje kvalitete života na tom području.

Riječ je o projektima izgradnje sportske dvorane te dogradnje dječjeg vrtića.

Projekt izgradnje nove sportske dvorane pri OŠ Ludina Općina je već prijavila na natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Riječ je, kako pojašnjava načelnik Dražen Pavlović, o velikom projektu koji bi trebao zadovoljiti sve potrebe.  Općina je stoga poduzela sve aktivnosti kako bi se ostvario maksimalan broj bodova te se očekuju dobri rezultati. „To je projekat od 40 milijuna kuna. Dvorana bi zaista bila velika, pružala bi sve što takva moderna građevina mora pružati. Nadamo se da ćemo na tom natječaju proći, jer financiranje bi bilo 100%-tno jer je NPOO koncipiran tako da kroz ovu mjeru financira sve u potpunosti. Tako da, ako sve bude dobro, kroz dvije godine mi bi imali novu dvoranu, trodijelnu, a u kojoj bi se osim sportskih aktivnosti, koje bi u tom slučaju bile povećane, mogle održavati i neke druge stvari, a koje sada nemamo zbog nedostatka prostora, dakle, razna veća događanja, koncerti i slično.“ – pojasnio je načelnik.

U slučaju da Općina na ovom natječaju ne ostvari pozitivan rezultat, načelnik napominje kako za realizaciju ovog projekta postoje i druge mogućnosti, odnosno drugi fondovi.

Uz sve one situacije u kojima općina subvencionira i sufinancira dječji vrtić kroz različite programe,  radi i na planiranju daljnjeg proširenja vrtića. „Teško da će se to dogoditi ove godine, ali mi se spremamo za najavljeni novi natječaj iz ruralnog razvoja. Mi radimo na tome jer nam je sadašnji dječji vrtić „knap“, uspjeli smo upisati svu djecu, no, s godinama se interes za dječji vrtić povećava te nam je u  cilju proširiti ga za još dva odjeljenja  budući da trenutno vise nemamo kapaciteta.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović.