Županija raspisala Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede za 2022.godinu

Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022.godinu. Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta te unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu.

Prihvatljivi korisnici su poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području nape županije i imaju sjedište na području naše županije.

Prihvatljiva ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju su podizanje novih ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada sorte škrleta, a intenzitet potpore je od 20 tisuća do 50 tisuća kuna. Također potiče se i nabava teglice za med Hrvatskog pčelarskog saveza gdje pčelari mogu dobiti do jedne kune po teglici za med.

Potpora za unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu odnosi se na proizvodnju uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mesa i mlijeka (poticaji se kreću od dvije tisuće do 12 tisuća kuna), rasplodne licencirane bikove za prirodni pripust (poticaji se kreću od šest tisuća do 10 tisuća kuna), izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (poticaji se kreću od jedne tisuće do 10 tisuća kuna), uzgojno valjanih nazimica i nerastova (poticaji se kreću od jedne tisuće do 10 tisuća kuna), ovca i koza (poticaji se kreću od 600 do 10 tisuća kuna) te očuvanje pčelinjeg fonda (poticaji se kreću od 10 kuna do 3500 kuna).

Potpora za okrupnjavanje vlastitog zemljišnog poljoprivrednog posjeda i unapređenja poljoprivredne proizvodnje dodijelit će se korisniku koji je u cilju okrupnjavanja imao troškove sređivanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja prava vlasništav najviše do pet hektara. Potpora iznosi od 1500 do 3000 kuna.

Javni poziv je otvoren do 21.studenoga ove godine, a više o navedenim Javnom pozivu pročitajte na mrežnim stranicama Županije (www.smz.hr).