Sportske igre Dječjeg vrtića Kutina

Dječji vrtić Kutina, nakon dvije godine pauze, održao je Sportske igre koje su sastavni dio obilježavanja Dana Grada Kutine. Natječući se u više disciplina u igrama su sudjelovala djeca vrtića Neven i Maslačak sa svojim odgajateljicama koje su ih dobro pripremile za ove sportske izazove.


 Bilo je tu raznih vrsta disciplina i poligona, kuglanja, košarke, potezanja užeta, nogometa … Djeca su uživala u ovim igrama jer su ih sa tribina pratili članovi njihovih obitelji.

Sportski dio odgoja djece u dječjim vrtićima jedna je od sastavnica njihovog rasta i razvoja, a ovakve manifestacije potiču ih da budu još aktivniji.

  Posjetiteljima na tribinama obratila se ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina Sandra Todorov, a igre je otvorio pročelnik ureda gradonačelnika Robert Kolenc.