Velikoludinski vijećnici prihvatili polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna

Općinsko vijeće Velike Ludine održalo je svoju 13. sjednicu. Budući da je na Dnevnom redu bila samo jedna točka, ona je održana online.

Vijećnici su tako izjašnjavanjem putem maila prihvatili Izvještaj o izvršenju Proračuna općine za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2022.. Iz dokumenta je vidljivo kako je polugodišnje izvršenje na razini od oko 23,7% ukupnog Proračuna.

Financijska situacija u Općini je povoljna. U prvom dijelu godine tek su započele realizacije planiranih investicija, stoga je i izvršenje na nešto manje od 24%, na istoj razini kao u prijašnjim godinama.  Kako ističe načelnik, do kraja godine, sve planirane investicije će biti odrađene, pa će i Proračun biti u cijelosti izvršen.