Rekonstruiran strop prostorije Matičnog ureda

Grad Popovača je ovih dana izvršio sanaciju stropa u prostoru kojeg za svoje poslovanje u Domu kulture koristi Matični ured.

„Riječ je o radovima koje su izvršili Komunalni servisi Popovača budući se postojeća stropna konstrukcija uslijed posljedica potresa i opće dotrajalosti počela urušavati odnosno ploče su krenule padati. Zahvatom je obuhvaćeno skidanje postojećih betonskih ploča i postavljanje nove konstrukcije od Armstrong ploča koje su kvalitetnije i funkcionalnije. U sklopu ovih radova zamijenjena je i električna instalacija i postavljena nova led rasvjeta“- ističe gradonačelnik Josip Mišković koji je zajedno sa svojim zamjenikom Lovrom Miklaužićem obišao prostor Matičnog ureda u kojem su sada osigurani sigurniji i kvalitetniji uvjeti.