Grad Popovača od početka travnja počinje samostalno odvoziti otpad

Od 1. travnja 2022. Komunalni servisi Popovača d.o.o. započinju s aktivnošću samostalnog odvoza otpada na području Grada Popovače.

Prema planu, mješoviti komunalni i biorazgradivi otpad sakupljat će se jednom tjedno, a papir i plastika jednom mjesečno.  

Rađeno je nekoliko analiza, te je konačna cijena za korisnike koji samostalno kompostiraju biootpad umanjena za 38% ukoliko otpad pravilno razvrstavaju. Na primjeru da jednom mjesečno korisnici iznose mješoviti komunalni otpad te papir i plastiku, plaćat će iznos od 63,96kn s PDV-om, dok će svaki sljedeći odvoz mješovitog otpada plaćati po 7 kn +PDV.

Za korisnike koji jednom mjesečno iznose i  biorazgradivi otpad usluga će stajati 98,31kn s PDV-om, a svaki slijedeći odvoz plaćat će po 7kn + PDV.

Plan odvoza otpada kao i Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za Grad Popovaču objavljen je na stranicama Grada, a korisnici će ih dobiti i na kućne adrese.

Pojašnjenje o cjeniku Grad Popovača detaljno je dao u niže navedenom pripćenju:

Priopćenje vezano za Cjenik odvoza otpada

Nastavno na brojne upite građana vezano za objavljeni Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Popovače, a uslijed činjenice da od 1. travnja 2022. Komunalni servisi Popovača d.o.o. započinju s aktivnošću samostalnog odvoza otpada, u nastavku objavljujemo pojašnjenja cijena odvoza za kategoriju kućanstva kako slijedi:
Cijena obavezne minimalne javne usluge po korisniku mjesečno iznosi 80 kuna bez PDV-a, a u nju je uključen i jedan odvoz mjesečno papira i plastike te jedan odvoz glomaznog otpada godišnje. Varijabilni dio cijene javne usluge je 7 kuna po odvozu bez PDV-a. Konačna cijena odvoza otpada ovisi o tome koliko će građani razvrstavati otpad i hoće li građani koristiti kante za biootpad ili ne. Iznos PDV-a na ukupnu cijenu iznosi 13%.

Građani koji neće koristiti spremnike za biootpad (kompostiranje), ostvaruju popust na cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada u iznosu od 38%, što znači da će za jedan odvoz platiti 56,60 kuna bez PDV-a (63,96 sa PDV-om) ,a budu li imali još jedan odvoz tijekom mjeseca, njihov račun će iznositi 63,60 kuna bez PDV-a (71,87 kn sa PDV-om). Za tri odvoza mjesečno cijena će iznositi 70,60 kuna bez PDV-a(79,78 kn sa PDV-om) , dok će građanima koji kantu iznesu četiri puta tijekom mjeseca račun iznositi 77,60 kuna bez PDV-a(87,68 kn sa PDV-om).

Građani koji će uz kante za miješani otpad koristiti i kantu za biootpad, ostvaruju popust na cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada od 35% što znači da će za jedan odvoz platiti 59,00 kuna bez PDV-a(66,67 kn sa PDV-om), a ukoliko budu pored jednog odvoza imali još jedan odvoz,mjesečno će plaćati 66,00 kuna bez PDV-a (74,58 kn sa PDV-om). Za tri iznošenja kante tijekom mjeseca predviđen je račun u iznosu od 73,00 kune bez PDV-a (82,49 kn sa PDV-om), dok će za četiri odvoza račun iznositi 80,00 kuna bez PDV-a (90,40 kn sa PDV-om).