100 tisuća kuna za školarce i studente u Velikoj Ludini

Općina Velika Ludina objavila je Prijedlog liste kandidata koji ostvaruju pravo na učeničke i studentske stipendije Općine Velika Ludina za ovu školsku tj. akademsku godinu. Prema objavljenoj listi Općina planira dodijeliti 18 učeničkih stipendija i to 4 po kriteriju izvrsnosti i 14 po socijalnom kriteriju, u iznosu od 300 kuna mjesečno za razdoblje od rujna ove do lipnja iduće godine.

„Prema natječaju planirali smo 20 stipendija učenicima srednjih škola po socijalnom kriteriju i 2 po kriteriju izvrsnosti. Po socijalnom kriteriju javilo nam se 14 učenika, a po kriteriju izvrsnosti 4 tako da su svi ostvarili pravo na stipendije budući da ukupan broj prijava ne prelazi ukupan broj koji smo planirali stipendirati.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović.

Što se tiče studentskih stipendija, Općina Velika Ludina ove godine planira ih ukupno 8, i to 5 po kriteriju izvrsnosti, te 3 po socijalnom kriteriju, u iznosu od 600 kuna mjesečno, kroz vremensko razdovlje od listopada ove do srpnja iduće godine.

„Planirali smo dodijeliti 5 stipendija studentima po socijalnom kriteriju i 2 po kriteriju izvrsnosti, a kako nam se javilo 5 po kriteriju izvrsnosti, a 3 po socijalnom, svi će dobiti stipendije. Male su bile razlike, odnosno, studenti po kriteriju izvrsnosti imali su slične uspjehe te smo stoga odlučili se sve stipendirati.“ – rekao je načelnik.

Također, nakon analize prikupljenih prijava Odbor za školstvo i dodjelu stipendija Općine Velika Ludina predložio je listu kandidata za sufinanciranje smještaja u učeničke domove.

Sedam učenika sa stalnim prebivalištem na području ove općine tako je ostvarilo sufinanciranje smještaja tijekom školske godine 2021./2022.. 

„Za ovu školsku godinu planirali smo sufinancirati 20 smještaja učenika u učeničke domove u visini 25% od pune cijene smještaja, no kako ih se javilo samo 7 ja ću od Općinskog vijeća zatražiti da se ona promijeni na sufinanciranje smještaja u visini od 50% ukupne cijene. Tako smo to radili i tijekom prijašnjih godina kada je odaziv prijavljenih bio manji.“ – pojasnio je načelnik.

Pavlović je dodao i kako se ukupno za stipendije i sufinanciranje smještaja učenika godišnje izdvaja oko 100 tisuća kuna te mu je drago da općina tom prilikom može zadovoljiti sve potrebe, odnosno da svi prijavljeni učenici i studenti mogu dobiti  tražena sredstva.

Dodajmo i kako se ove Odluke upućuju na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću.