Održane radionice o ujednačenim provedbenim programima

S ciljem ujednačenog postupka izrade provedbenih programa jedinica lokalne samouprave održane su radionice s lokalnim koordinatorima u Kutini i Martinskoj Vesi.

S metodologijom izrade, uputama i pravilnom primjenom odredaba zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem sudionike radionica upoznala je Tatjana Puškarić, voditeljica Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje iz Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije. Tijekom radionice pojašnjene su metode izrade svih sastavnica provedbenih programa – mjere, aktivnosti, pokazatelji rezultata te načela povezivanja s proračunom.