Vodovod i kanalizacija – očekuju se nove investicije tijekom 2021.

Općinsko vijeće Velike Ludine nedavno je donijelo Plan ukupnog razvoja za razdoblje 2020.-2025. Jedan od važnih stavki tog dokumenta izgradnja je vodovodne i kanalizacijske mreže. Kako ističe načelnik Dražen Pavlović za potrebe općine Velika Ludina vodoopskrba se vrši iz crpilišta Ravnik putem magistralnog vodovodnog PVC cjevovoda koji se nalazi južno od Ž3124. Duljina vodovodne mreže iznosi 34,8 km, a na njega su spojena gotovo sva naselja Općine, izuzev Ludinice koja se opskrbljuje putem lokalnih vodovoda.

Kako bi i stanovnici tog naselja dobili mogućnost priključka na vodovodnu mrežu, te kako bi se poboljšala kvaliteta postojeće mreže u naseljima na sjeveru, Općina Velika Ludina izgradila je crpnu stanicu. Riječ je o investiciji vrijednoj 1,4 milijuna kuna, sufinanciranoj sa 1,35 milijuna kuna sredstvima EU fondova. „Troškovnik za izgradnju vodovodne mreže u Ludinici već je napravljen, u proračun smo stavili inicijalna sredstva za to i nadamo se da bi zaista slijedeće godine, ako ova kriza ne bude dugo trajala, mogli završiti vodovodnu mrežu. Sada gradski vodovod ima 97% stanovnika naše općine, a po završetku ćemo moći reći kako ga imaju svi“ – istaknuo je načelnik Dražen Pavlović. Za održavanje vodovodne mreže i opskrbu čistom vodom na području Općine zaduženo je poduzeće Moslavina d.o.o. (Kutina).

S druge strane, kanalizacijska mreža većim dijelom je izgrađena samo u naseljima Velika Ludina i Vidrenjak, dok se u ostalim naseljima otpadne vode sakupljaju u nepropusnim sabirnim jamama. „Za područje općine Velika Ludina predviđen je razdjelni sustav odvodnje s više uređaja za pročišćavanje, što znači da će se kućanske sanitarno potrošne vode odvoditi kanalizacijskim sustavom do predviđenog uređaja za pročišćavanje, a relativno čiste oborinske vode cestovnim jarcima do najbližeg vodotoka. Za najveći kanalizacijski sustav naselja predviđen je kombinirani način odvodnje, u kojem će se istim cjevovodima odvoditi oborinske vode i sanitarne otpadne vode iz naselja Velika Ludina i okolnih naselja. Za naselja Okoli i ostatak Vidrenjaka i Velike Ludine već postoje projekti za dalju gradnju kanalizacijskog sustava, a sufinancirat će ih Hrvatske vode d.o.o.“ – stoji u Planu ukupnog razvoja Općine Velika Ludina.