U MMK održana radionica izrade predmeta od zukve

Muzej Moslavine Kutina u suradnji s KUD-om „Banova Jaruga“ održao je kreativnu radionicu izrade predmeta od zukve, dok su sitakom ukrašavane pisanice te božićne zvijezde od kartona . Voditeljica radionice Slavica Moslavac, voditeljica etnografskog odjela MMK, ovom je prilikom sudionice radionice upoznala sa zukvom ili sitinom, močvarnom zeljastom biljkom visokom do 60 cm.

S obzirom da je ona danas pogodna za sadnju pored vodenih površina, zbog čestih košnji trave i prekopavanja livada i močvara, teško ju se nalazi zdravu i visoku. Nekada, u vrijeme velikih Hrvatskih zadruga, kada su na ispaše, na velike zajedničke livade, tj. na gmanja ili gemajde odlazili momci i djevojke čuvati stoku, zabavljali su se izradom predmeta od te močvarne trave. Najčešće su to bili stolci, stolice, košarice i kape. Njihov vijek trajanja je bio dok su osobe bile na paši, a danas služe za scenske prikaze pojedinih običaja.

Na ovoj radionici održanoj sukladno propisanim epidemiološkim mjerama sudjelovalo je sedam polaznica koje su uspješno stekle nova znanja i vještine.