Razvoj turizma u Velikoj Ludini

Analizirajući potencijale uslužnih djelatnosti na području općine Velika Ludina, neophodno ih je promatrati kroz njihovu potencijalnu valorizaciju u svrhu razvoja turizma.

„Turistička prednost općine Velika Ludina očituje se u nekoliko segmenata. Riječ je o području vrlo povoljne prometne povezanosti te području koje odiše prirodnim i rudnim bogatstvima, kao i bogatim kulturnim nasljeđem. U turističkoj ponudi, stoga, posjeduje brojne vrste kontinentalnog turizma, kao što su dnevni, sportsko-rekreativni, ruralni i drugi.“ – navedeno je u novom Programu ukupnog razvoja Općine Velika Ludina.

Područje općine Velika Ludina obuhvaća ukupno 35 smještajnih jedinica, a kao najznačajniji turistički subjekt ističe se Moslavačka priča u naselju Mala Ludina.

Prema Prostornom planu uređenja općine, Velika Ludina raspolaže s oko 14 hektara površina namjenjenih ugostiteljsko-turističkim djelatnostima. Prostornim planom predviđene su tri turističke zone: Turistička zona Mala Ludina, Turistička zona Mustafina Klada i Turistička zona Kompator. 2018. godine općina Velika Ludina donijela je odluku o izradi I. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Turističke zone Mustafina Klada kojom su se proširile njene granice. Turistička zona Kompator djelomično je izgrađena iako postoji cjeloviti plan prostornog uređenja.

Na području Velike Ludine ističu se turističke manifestacije poput Jabuke crvenike, Miholja, Proljetnog i Božićnog koncerta, Vincekova i Martinja. Osim toga, područje Općine obiluje voćem te je tako poznato po brojnim plantažama na kojima se uzgajaju jagode, jabuke, raznovrsno povrće, cvijeće i drugo bilje. „Vidljivo je kako općina Velika Ludina posjeduje veliki turistički potencijal koji još uvijek nije maksimalno iskorišten te je neophodno raditi na osmišljavanju novih turističkih sadržaja objedinjenih s bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovoga kraja“ –stoji u nedavno usvojenom Programu ukupnog razvoja Općine Velika Ludina 2020. – 2025.