Obnova nerazvrstanih cesta

Grad Popovača započeo je s asfaltiranjem nerazvrstanih cesta. Kako je istaknuo gradonačelnik Josip Mišković, unatoč korona krizi od ovog se važnog projekta nije odustalo.  „U rujnu i listopadu su obavljene pripreme za asfaltiranje te sada pristupamo i toj radnji. Nažalost, zbog epidemije koronavirusa, odnosno, izvođač u jednom trenutku nije imao dostupan potreban materijal za ove radove, do realizacije dolazi tek sada. Nadam se da ćemo tih 3,5 km nerazvrstanih cesta, a riječ je o 20-ak manjih ulica i odvojaka, uspjeti završiti do zime.“

U sklopu ovog projekta obnovit će se i asfalt u ulici Alojzija Stepinca koji je uništen prilikom radova na dogradnji Dječjeg vrtića, te prilikom izgradnje spojne ceste s Vinogradskom ulicom. Tom će se cestom omogućiti jednosmjerno prometovanje s ciljem smanjenja gužve ispred Dječjeg vrtića u vrijeme dolaska i odlaska djece.  „Uz izgradnju ceste pristupili smo i izgradnji pješačke staze sa klupama, koševima za smeće i novom rasvjetom koja prolazi uz sam park između škole i vrtića. Nadam se da će naši najmlađi, a sada je riječ o 300-tinjak polaznika vrtića, tamo kvalitetno i sigurno provoditi svoje aktivnosti.“ – istaknuo je gradonačelnik Mišković.

Projekti asfaltiranja nerazvrstanih cesta, kao i izgradnje pješačke staze pored Dječjeg vrtića i OŠ Popovača svakako će doprinijeti većoj sigurnosti svih građana, ali i ugodnijem življenju.