Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPU Grada Kutine

Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine trajat će 30 dana, od 12.11.2020. do 11.12.2020. godine.

Prijedlog Plana (tekstualni i grafički dio) i Strateška studija bit će izloženi u prostorijama Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, svakim radnim danom u navedenom razdoblju u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, a biti će dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Kutine (www.kutina.hr).

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji održati će se dana 03.12.2020. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati, temeljem smjernica Stožera civilne zaštite putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, kao i mogućnosti davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem poveznice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).