15. i 16. kolovoza nogometni turnir u organizaciji ŠNK „Mladost“ Repušnica

ŠNK „Mladost“ Repušnica organizator je nogometnog turnira koji će se održati 15. i 16. kolovoza 2020.

Uz organizatore, u turniru će sudjelovati i NK “ Lokomotiva“ Kutina, NK „Šartovac“  Šartovac i NK „Mladost“ Gornja Gračenica .

Raspored turnira je sljedeći:

 15. kolovoza u 16:30 sati  NK “ Lokomotiva“ Kutina i NK „Mladost“ Gornja Gračenica

 15. kolovoza u 18:30 sati NK „Mladost“ Repušnica i NK „Šartovac“  Šartovac

 16. kolovoza  16:30  za 3. mjesto

 16. kolovoza  18:30 finale