Interpretatori tradicijske kulture educiraju se u Kutini

Kutina je domaćin drugog modula za Interpretatore tradicijske kulture. Riječ je o edukaciji koju je organizirala Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Visokom školom za komunikacijski menadžment Edward Bernays iz Zagreba.

Edukacija sadrži 3 modula, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te se izvodi u suradnji sa Ansamblom narodnih plesova i pjesama „Lado“, Institutom za etnologiju i folkloristiku, Etnografskim muzejom u Zagrebu, Hrvatskom obrtničkom i gospodarskom komorom.

Cilj edukacije je naučiti kako koristiti održivi model za komunikaciju i interpretaciju tradicijske baštine u kulturnom turizmu kroz kreativnu upotrebu novih tehnologija u funkciji kreiranja doživljaja i interpretacije baštine u turističkoj destinaciji.

Prvi modul, održan tijekom jeseni u Sisku bio je uvodni i u njemu je bilo riječi o prepoznavanju i zaštiti tradicijske kulture. Polaznici su se upoznali s kulturnim i kreativnim turizmom i novim trendovima u turizmu.

U sklopu drugog modula polaznici kroz interaktivnu nastavu i praktični dio uče oblike interpretacije kroz folklorni segment plesa, glazbe i nošnji. Predavači u ovom modulu su Tvrtko Zebec, Irena Miholić, Katarina Bušić, Ivan Ivančan i Romana Lekić. Treći modul održat će se tijekom ožujka u Petrinji, a kako je najavljeno, polaznici će biti postavljeni u ulogu producenta na način da kreiraju kulturno-turističku ponudu svoje regije u skladu s novim trendovima kao što je performans, ekonomija doživljaja i storytelling.