Velikom većinom glasova prihvaćen prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu

Sa 27 glasova ZA Županijska skupština je na svojoj 16. sjednici, koja je održana u Topuskom, prihvatila Proračun Sisačko – moslavačke županije za 2020. godinu. Proračun od 1.255.732.891,67 kuna prihvaćen je u izvornom obliku, onom u kojem ga je Županijskoj skupštini predstavio predlagatelj, župan Ivo Žinić.

Kao i svaki do sada, sadržava elemente razvoja, socijale, razvoja gospodarstva, kulture i sporta, ali najveći dio, čak 55% rezerviran je za zdravstvo: „Ove godine, ovaj Proračun je konsolidiran i povećan je i za proračune naših osnovnih i srednjih škola. Iznosi rekordnih milijardu i 250 milijuna kuna, od čega se 220 milijuna kuna odnosi se na školstvo i naš Centar kompetencija u sisačkoj Lađarskoj ulici. To je nešto novo i ono što prema zakonu trebamo staviti. Proračun je napravljen sukladno Zakonu o proračunu, konsolidiran je i uravnotežen. Nismo značajnije mijenjali određene pozicije, što se tiče socijalnih davanja i zdravstva. Mada, mogli bismo o tome razmišljati. U ovogodišnjem Proračunu potrošili smo više i na kulturu i na zdrvastvo, gotovo u svakom segmentu. Ali o tome ćemo više nakon Rebalansa koji će biti na  Skupštini 19. prosinca“ – rekao je župan. Proračun sadrži niz projekata, od središnjeg paviljona Sisačke bolnice, domova zdravlja, energetske obnove škola, školskih kuhinja, novog Interpretacijskog centra prirodne baštine u Petrinji do projekta Baština Zrinskih – budućnost Banovine i Kulturnog centra braće Radić: „Naravno, ovaj Proračun sadrži i relikte prošlosti! Nažalost, minuse koji su najveći što se tiče zdravstva, dakle naše bolnice. I one su uključene u to. Nadam se da se taj minus u narednoj godini neće povećati, već da ćemo ga  barem malo smanjiti“ – zaključio je župan Ivo Žinić.