Popovača objavila Javni poziv za subvencije u poljoprivredi

Grad Popovača objavio je Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi u 2019. godini.

Na temelju Programa sufinanciranja poljoprivrede na području Grada Popovače za razdoblje 2019.-2021. godine kroz 16 Mjera dodjelit će se subvencije za  nabavu loznih cijepova i novih vrsta voćnih sadnica. Subvencionirat će se troškovi osiguranja usjeva, nasada, stoke i peradi, okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, analize tla te kalcizacija poljoprivrednog zemljišta.

Javni poziv uključuje i subvencije za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, nabavu zaštitnih mreža u voćarstvu i vinogradarstvu te nabavu sustava za navodnjavanje u povrćarstvu i voćarstvu.

Također, tu su i Mjere Subvencija u stočarstvu za osjemenjivanje krava i junica u prirodnom pripustu, Subvencija za ostavljanje rasplodnog podmlatka (junica) iz vlastitog uzgoja i/ili mliječnih pasmina goveda te Subvencija za prirodni pripust izvornih i zaštićenih pasmina kobila Hrvatskog hladnokrvnjaka i Hrvatskog posavca.

Obrasci za prijavu, obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti i obrazac privole mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Grada Popovače ili osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za navedene mjere zaprimaju se do 15. studenog 2019. godine