Velikoludinsko vijeće izglasalo IV. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Na 27. sjednici Općinsko vijeće Velike Ludine usvojilo je IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine za 2019. godinu.

Načelnik Dražen Pavlović pojašnjava kako su česte Izmjene Proračuna bile potrebne zbog brojnih radova koji su se proveli ili će se provesti do kraja godine. „Najveći dio poslova planiran za ovu godinu će biti završen, no, zbog brojnih potreba pojavili su se i vantroškovnički radovi. Npr.na održavanju nerazvrstanih cesta u Proračunu je bilo predviđeno do sada 250 tisuća kuna, a to ćemo povećati za još 100 tisuća kuna. Evo, svaki dan netko dolazi, imali smo jednu veću kišu koja nam je napravila određene probleme na prometnicama koje nisu asfaltirane, te se one sada moraju urediti. Također, imamo i određene probleme na prometnicama koje su prilikom obilaska u proljeće izgledale dobro, ali sada su znatno lošije te ih želimo prije zime urediti da budu u funkciji.“

Izmjenama je obuhvaćeno i uređenje groblja za koje je u Proračunu bilo predviđeno 400 tisuća kuna, no, kako pojašnjava načelnik, zbog češće košnje te zbog izgradnje potpornih zidova čija se potreba pokazala pri uređenju prilazne ceste i parkirališta, potreban je dodatan iznos od još 74 tisuće kuna.

Nadalje, zbog čestih kvarova za 20 tisuća kuna povećan je i iznos kojim će se sufinancirati Javna rasvjeta, a za isto toliko, povećan je i iznos kojim se financira obnova i uređenje crkve, odnosno, župnog dvora. „Geodetsko-katastarske usluge povećane su za 15 tisuća kuna, troškovi vještaćenja za 10 tisuća kuna, a održavanje zelenih površina za 20 tisuća kuna.“ Dodajmo kako su ove Izmjene obuhvatile i trošak predviđen za tisak zbirke „U cvijetu mladosti“  Stjepana Pucka iz Okola, a za koji je Općina ukupno izdvojila 15 tisuća kuna.

Dodajmo kako su ove Izmjene obuhvatile i trošak predviđen za tisak zbirke „U cvijetu mladosti“  Stjepana Pucka iz Okola, a za koji je Općina ukupno izdvojila 15 tisuća kuna.

Ovim izmjenama Proračun Općine Velika Ludina povećan je za 278.250,00 kuna te iznosi 19.098.058,00 kuna.