TIM – točka za informiranje mladih

Početna konferencija EU projekta KCM-a Kutina

U sklopu natječaja „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III “ Kulturni centar mladih KCM od 14. svibnja 2018. godine provodi projekt „Točka za informiranje“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt pridonosi povećanju socijalne uključenosti za 150 mladih osoba s područja Grada Kutine i SMŽ otvaranjem Info centra. Pružanjem usluga savjetovanja, informiranja, te unaprijeđenjem socijalnih vještina i kompetencija pridonosi se povećanju znanja i vještina, zapošljivosti i konkuretnosti mladih osoba na tržištu rada uz poticanje solidarnosti, tolerancije, poštivanja različitosti i ljudskih prava.
 
Nositelj: Kulturni centar mladih KCM
 
Partneri: Grad Kutina i Kutinska organizacija mladih KOMA
 
Vrijednost: 640.295,35 HRK
Izvor financiranja: ESF (85%), OP Učinkoviti ljudski potencijali, po pozivu LEDI III
i xxx (15%)
Trajanje: 18 mjeseci (1,5 godine)  5./2018. – 11./2019.
 
Za vrijeme projekta će se oformiti Točka za informiranje mladih (TIM) na adresi Antuna Gustava Matoša 29 u Kutini na kojoj će se provoditi javne kampanje, tribine, savjetovanja i radionice na temu razvoja i pružanja usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice, zatim prevencije nasilja te povećanja znanja i vještina, zapošljivosti i konkuretnosti na tržištu rada i poticanje socijalnog uključivanja. Organizaciju aktivnosti provodit će projektni tim, dok će same aktivnosti provoditi vanjski stručnjaci za pojedina područja. Ciljana skupina, odnosno korisnici usluga koje će pružati TIM su mladi od 15 do 29 godina starosti s područja grada Kutine i cijele Sisačko-moslavačke županije. Uz navedeno, kroz projekt će se izraditi promotivni materijali koji će upoznati i senzibilizirati širu javnost o aktivnostima usmjerenima na mlade od 15 do 29 godina u svrhu promocije socijalne uključenosti te borbe protiv siromaštva i bilo kojeg oblika diskriminacije.
“Uz navedene očekivane rezultate projekta, važno je naglasiti da je projekt usklađen sa Strategijom Europa 2020 koja, između ostalog za cilj ima povećati stopu zaposlenosti stanovništva u dobi između 15 i 29 godine kao i nacionalnom  Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014.-2020.) te Strategijom Grada Kutine koja navodi i kao jedan od strateških ciljeva i razvoj i jačanje OCD-a na području grada Kutine.”, zaključila je Maja Mašala, predsjednica TIM-a.