Popovača objavila Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja za 2024. godinu

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Popovače objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja za 2024. godinu.

U 2024. godini Grad Popovača dodijelit će jednu nagradu za životno djelo, dvije godišnje nagrade te dva priznanja. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Popovače mogu podnijeti građani, udruge, ustanove, tvrtke, političke stranke i druge pravne osobe.

Prijedlog treba biti  potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom, a također treba sadržavati životopis odnosno osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja, jasno određenje za koji oblik javnog priznanja se predlaže te podatke o predlagaču.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Popovače dostavljaju se Povjerenstvu za utvrđivanje prijedloga kandidata u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog kandidata za javna priznanja Grada Popovače – ne otvaraj” na adresu Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5.

Više informacija o Javnom pozivu zainteresirani mogu pronaći na mrežnoj stranici Grada Popovače, a rok za dostavu prijedloga je 31. svibnja 2024. godine.