Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo potrebe mještana Volodera

U okviru Aktualnog sata 32. sjednice Gradskog vijeća Popovače vijećnici su iskazali interes za niz tema, a vijećnik Danijel Sučija (HDZ) osvrnuo se na one vezane uz naselje Voloder.

Upitao je tako za realizaciju projekta izgradnje vodovodne mreže u ulicama Hrušovljani i Borik te pješačke staze Gornji krivaj i potreba popravka strujnog ormara u središtu naselja Voloder.

Vezano uz vodovodnu mrežu, gradonačelnik Josip Mišković je rekao kako se ona gradi sukladno mogućnostima, a kako bi se svim stanovnicima omogućio priključak. Ove godine tako će se odraditi nekoliko odvojaka, među kojima i spomenute lokacije. Vezano uz pješačku stazu, gradonačelnik je istaknuo kako nije dobivena građevinska dozvola iz određenih tehničkih razloga i ona sad čeka novo projektiranje, ali svakako se od nje nije odustalo. Što se tiče strujnog ormarića, gradonačelnik je napomenuo kako je za isti dao nalog za popravak te će provjeriti zbog čega to nije odrađeno. Također, zamolio je da se pripazi na djecu i mlade kako se isti ne bi ponovno devastirao.