Usvojen prvi rebalans proračuna

Općinsko vijeće Velike Ludine održalo je svoju 27. sjednicu.
Na samom početku usvojeno je Izvješće o radu Eko Moslavine za 2023. godinu iz kojeg je vidljivo kako je broj korisnika u blagom porastu, kućanstava je 626, a ostalih korisnika 20. Također, vidljivo je i kako je za razliku od prethodnih godina, porasla i zainteresiranost za odvojeno prikupljanje otpada pa je uz 100 kanti za plastiku podijeljeno i 11 kompostera za biootpad.
U nastavku usvojen je niz točaka vezan uz financije.
Vijećnici su tako usvojili Godišnje izvršenje proračuna za 2023. godinu, a kojim je vodstvo općine izuzetno zadovoljno. Naime, prihodi konsolidiranog proračuna Općine Velika Ludina i proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića te Knjižnice i čitaonice ostvareni su u iznosu od 1.665.736,87 eura, što je 87,35% od planiranog iznosa za 2023. godinu. Što se tiče rashoda, oni iznose 1.894.942,47 eura, što je 83,92 % od
planiranog iznosa za prošlu godinu.
Vezano uz financije, vijećnici su usvojili i godišnje izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023. godine. „Općina Velika Ludina kao i njeni proračunski korisnici ne vodi nikakav sudski postupak niti su zaduženi, koristilo se samo prema potrebi odobreno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 132.722,81 eura “ – ističe načelnik Dražen Pavlović.
Kada je riječ o financijskom izvješću za prvo tromjesečje ove godine za Općinu i proračunske korisnike, također je vidljiva stabilnost financija. Ukupni prihodi iznose 404.073,18 eura, a rashodi 352.380,94 te je stanje računa pozitivno.
Ostvarivanje sredstava iz nacionalnih i europskih fondova, a vezanih uz nekoliko vrijednih projekata najvažniji su razlog donošenja prvog ovogodišnjeg rebalansa. „Naime, općina je ostvarila prihode u iznosu od 6.153.769,00 eura za izgradnju Sportske dvorane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a riječ je o projektu čija je ukupna vrijednost oko 6,5 milijuna eura. Također, ostvarena su i sredstva u visini od 324.906,00 eura iz istog izvora za dogradnju vrtića, a ukupni potreban iznos za taj projekt je 445 tisuća eura. Osim toga, uređenje Dječjeg igrališta u Vidrenjaku će nas stajati 28 tisuća eura, što je povećanje s obzirom na prethodni plan, a povećali smo i iznose još nekih radova. Naime, uvidjeli smo tijekom uređenja Vatrogasne ulice u Vidrenjaku i Poljske ulice u Velikoj Ludini i dodatne potrebe tako da smo na te dvije investicije umjesto prethodno planiranih 66 tisuća eura potrošili 76 tisuća eura. Također, određena povećanja imamo i kada je riječ o donacijama Vatrogasnoj zajednici te Osnovnoj školi Ludina za sufinanciranje produženog boravka.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović i dodao kako su rashodi također smanjeni za određene stavke, a najvažnija je kapitalna pomoć Moslavini d.o.o. za izgradnju vodovodne mreže u Ludinici. Naime, umjesto planiranih 150 smanjeni su na 40 tisuća eura budući da su ostvarena sredstva iz Hrvatskih voda.
U proračunu je predviđen i kredit u visini od 1 milijun eura, a zbog provedbe projekata. „U slučaju da prvo treba platiti situaciju, a potom zatražiti dotacije iz fondova, nužan nam je za uredno poslovanje.“ – pojasnio je Pavlović.


Vijećnici su usvojili i izmjene Prostornog plana kojima su omogućene nove gospodarske aktivnosti, ali i odluku kojom se odobravaju naknade predsjedniku, dopredsjedniku i zapovjedniku stožernog vatrogasnog društva Vidrenjak u visini od 212,40 eura neto mjesečno ponaosob.
Na kraju, dali su i suglasnost za provedbu projekta putem AGRONET-a, a riječ je o rekonstrukciji Moslavačke ulice. Projekt će obuhvatiti proširenje i rekonstrukciju prometnice, rješavanje problema oborinskih voda i zacijevljenje, izgradnju nove pješačke staze te izgradnju nove led rasvjete.