Počeli radovi izgradnje Akumulacije Polojac

Danas su i službeno počeli radovi na izgradnji Akumulacije Polojac na području Grada Kutine. Realizacijom ovog projekta Hrvatskih voda vrijednosti 8 mln eura Kutina će dobiti umjetno jezero površine 50 ha i kapaciteta 1,7 milijna prostornih metara vode. Akumulacija Polojac prvi je put projektirana prije 1965. godine radi obrane od poplava. 60 godina kasnije ovaj je projekt važan i za riječicu Kutinicu koja prolazi središtem Kutine te u ljetnim mjesecima postaje baruština zbog nedostatka vode. Ovim projektom bit će moguće regulirati vodostaj Kutinice te će biti osgiran biološki minimum potreban za očuvanje biljnog i životinjskog svijeta. Otvorenjem umjetnog jezera Kutina će dobiti izletište te sportsko-rekreacijsku zonu uz mogućnost razvoja turizma.
„Akumulacija Polojac osigurava zaštitu nizvodnog područja grada Kutine od poplava koje nastupaju u vrijeme većih i dugotrajnijih oborina, oplemenjivanje malih voda nizvodno od brane tijekom sušnog razdoblja, navodnjavanje poljoprivrednih površina te sport i rekreacija stanovništva.“, rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.
U projektu jezera je predviđena nasuta brana, temeljni ispust, preljev s brzotokom i slapištem, nizvodni kanal, pristupna i servisna cesta s platoima, cestovne zapreke i pozajmište materijala. Lokacija umjetnog jezera Polojac je u prirodnoj udolini između naselja Šartovac i Mišinka u sjevernom području Grada Kutine. Razina vode u riječici Kutinica osigrat će se kaskadama, ali to je projekt kojeg tek treba realizirati.
„Čekali smo 60 godina pa se još tri godine ne čini dugo.“, rekao je Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine. „Ovo jezero pružit će nove mogućnosti razvoja sjevernog područja Grada Kutine.“
Akumulacija Polojac važna je za poljoprivrednu proizvodnu te ima veliki turistički potencijal, istaknuo je župan SMŽ Ivan Celjak. „Kutina će ovdje živjeti u sportsko-rekreacijskom i turističkom smislu. Zato pozivam Grad Kutinu da prihvati inicijativu SMŽ da zajedno gradimo sportsku i turističku infrastrukturu na Akumulaciji Polojac.“, zaključio je župan SMŽ.
Rok završetka izgradnje Akumulacije Polojac je tri godine, a izvođač radova najavljuje mogućnost i ranijeg završetka radova.