Konstituirana Vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina

Konstituirana su Vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina.

U 9 mjesnih odbora birao se ukupno 31 vijećnik. Broj članova, uključujući i predsjednika, kreće se od tri do pet, a što je određeno sukladno broju stanovnika.

Vijeće mjesnog odbora Kompator čine 3 vijećnika s liste HSP-a, a za predsjednika je izabran Mario Novak. Vijeće mjesnog odbora Mala Ludina čine dva vijećnika s liste HSP-a i jedan s liste HDZ-a, a za predsjednicu je izabrana Marica Sliško s HSP-ove liste.  Za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Katoličko Selišće izabran je Mario Hibl s liste HSP-a, a to vijeće uz njega čine još po jedan član s liste HSP-a i liste SDP-a. Vijeće mjesnog odbora Okoli čine 3 kandidata s Nezavisne liste grupe birača čiji je nositelj Mihael Gorički, a koji je potvrđen i za predsjednika.

Vijeće Mjesnog odbora Gornja Vlahinička čine tri člana s liste HDZ-a, a za predsjednika je izabran Željko Kuntić, ista situacija je i u Vijeću Mjesnog odbora Ruškovica, a gdje je za predsjednika izabran Mario Šimac. Vijeće Mjesnog odbora Grabrov Potok čine 2 člana s liste HDZ-a i jedan član s liste HSP-a, a za predsjednicu je izabrana Monika Gvozdanović s liste HDZ-a.

Vijeća Mjesnih odbora Vidrenjak i Velika Ludina imaju po pet članova. U Vidrenjaku ga čine svi članovi s liste HDZ-a, a za predsjednika je izabran Zdenko Rajtora, a u Velikoj Ludini 3 člana s liste HDZ-a te 2 s liste HSP-a, a za predsjednika je izabran Marijo Pomahač s liste HDZ-a.

U Mjesnom odboru Mustafina Klada izbori nisu provedeni budući da nije prijavljena niti jedna kandidacijska lista.