Usvojen Akcijski plan energetske održivosti, Civilne zaštite i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda

Vijećnici Grada Kutine na ovotjednoj sjednici usvojili su Akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Kutine (SECAP) kojega je predstavio pročelnik za gospodarstvo Hrvoje Krmelić. Time se otvaraju uvjeti za pristupanje inicijativi “Sporazuma gradonačelnika”. Radi se o projektu sufinanciranom sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka, strateški je dokument koji sadrži smjernice vezane uz energetsku učinkovitost i za ublažavanje utjecaja na klimatske promjene. Služi i kao podloga za mogućnost pristupanja mnogim EU projektima. Prilikom izrade Akcijskog plana u obzir je uzeta količina potrebnih financijskih sredstava za provedbu mjera te su, zbog toga, razmatrani potencijalni izvori financiranja. Izvori su podijeljeni na lokalni, regionalni i državni proračun, te izvan državna financiranja putem EU.
Grad Kutina na temelju SECAP-a predat će zahtjev za pristupanje međunarodnoj inicijativi Sporazuma gradonačelnika čiji je cilj smanjenje stakleničkih plinova. Sporazum Gradonačelnika inicijativa je koja je krajem 2015. godine postavila intenzivne ciljeve za smanjenje emisija CO2 od 55 % do 2030. i 80 % do 2050. godine uz olakšavanje dostupnosti i opskrbe energijom ugroženijim socijalnim skupinama. Ciljevi se ostvaruju mjerama koje postave gradovi, a koje izravno i neizravno djeluju na smanjenje emisija stakleničkih plinova.


Usvojen je i program utroška sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH kojega. U proračunu Grada za ovu godinu  sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH planirana su u iznosu od 64.000,00 eura, a koristit će se za sufinanciranje aktivnosti Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine u iznosu od 52.500,00 eura. Iznos od 11.500,00 eura namijenjen je za aktivnosti programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta te programe katastarsko-geodetskih izmjera poljoprivrednog zemljišta.
Vijećnici su na ovoj sjednici usvojili i izvršenje plana prirodnih nepogoda pri čemu su se ukratko analizirale nepogode od kojih su dvije velike, poplava i olujno nevrijeme, zadesile Kutinu posljednje dvije godine. Bilo je riječi o tome kako državna sredstva nisu dovoljna za sanaciju nastalih šteta te kako treba ići u smjeru osiguravanja vlastite imovine i kultura u čemu bi grad mogao pomoći sufinanciranjem osiguranja od elementarnih nepogoda.

 Vijećnici su usvojili prijedlog plana razvoja sustava Civilne zaštite kojega je predstavio pročelnik Robert Kolenc. Vijećnica Barbara Mihaljević (SDP) predložila je da bi trebalo razmišljati o stalnom postavu, barem dijela Civilne zaštite, koji se mijenja kako se mijenja politička vlast. O tim bi poslovima trebalo razmišljati trajno, osigurati profesionalce u timu, što bi dugoročno bilo učinkovitije i jeftinije, s čime se složio i Kolenc. On je naglasio kako je Grad povećao sredstva za Civilnu zaštitu, te da se CZ iz godine u godinu unaprjeđuje ulažući u opremu, edukaciju, te sudjelovanje u vježbama. Istaknuta je dobra suradnja s JVP, vatrogascima Petrokemije i Domom zdravlja koji su dio šireg sustava.

Na važnost Civilne zaštite ukazali su i vijećnici Davor Malić (DP) i Drago Šivak (SDP) koji su istaknuli kako Civilna zaštita igra važnu ulogu u sigurnosti građana Kutine, osobito u gradu kemijske industrije, stoga Civilnu zaštitu treba jačati i obučavati za sve potencijalne opasnosti.