Udruga uzgajivača Moslavina – priznanje Josipu Boriću

Udruga uzgajivača Moslavina održala je svoju redovnu godišnju skupštinu. Bila je to prilika upoznali članove s radom u protekloj godini i najaviti nove aktivnosti.

 Izvješća je okupljenim članovima predstavio Eduard Znika novi predsjednik Udruge uzgajivača Moslavine. Udruga broji 54 člana i obuhvaća uzgajivače sa šireg područja Moslavine. Najvažniji dio njihova rada je organizacija izložbi malih životinja, te su tako prošle godine organizirali zapaženu 33. izložbu malih životinja s velikim brojem izlagača iz naše i susjednih županija. Kako je rekao predsjednik Udruge, s izložbama nastavljaju i u ovoj godini. Uz standardnu izložbu, ove godine imaju u planu napraviti iskorak i predstaviti se na manifestaciji Voloderska jesen. U planu im je i predstavljanje na Ljetnoj razbibrizi kako bi djecu izbliza upoznali s malim životinjama. Novost je da je Udruga dobila novi prostor na Gojlu čije je uređivanje u tijeku i gdje će moći kvalitetno raditi.


   Na godišnjoj skupštini novi predsjednik Eduard Znika uručio je bivšem predsjedniku Josipu Boriću priznanje za njegov dugogodišnji rad u udruzi koju je razvijao i unaprjeđivao niz godina. Skupštini su uz brojne članove prisustvovali i gosti iz susjednih županija s kojima udruga ima jako dobru suradnju. Potporu za rad imaju, kako od strane Gradova Kutine i Popovače, tako i od Sisačko-moslavačke županije, jer postoji svijest o važnosti očuvanja udruge kao mjesta gdje se uzgajivači malih životinja imaju priliku sastati, podijeliti svoja iskustva i dobiti potrebne savjete.