Županija ulaže u zdravstveni sustav

Diljem županije obnavljaju se, uređuju i unapređuju zdravstveni objekti i ustanove, a sve u cilju stvaranja kvalitetnog sustava zdravstvene skrbi u kojem će naši sugrađani sve zdravstvene usluge, od dijagnostike i liječenja do savjetodavnih i preventivnih postupaka, moći obaviti i dobiti upravo na području svoje županije.

„Prilikom obnove ne vraćamo objekte u stanje kakvo je bilo prije potresa, nego ih nadograđujemo, dodajemo novu kvalitetu i vrijednosti, infrastrukturno i sadržajno.“, ističe župan Celjak.

Kompleks Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ najveće je gradilište u području zdravstva. U potpunosti se obnavljaju zgrade nove i stare interne te zgrada Odjela za patologiju i citologiju. Zgrade pedijatrije i bolničke kuhinje grade se nove, a očekuje se i početak obnove zgrade Odjela za psihijatriju i Odjela bolničke ljekarne. Obnova zgrade nove interne je pri završetku, a obnavljaju se i bolnički objekti smješteni u Petrinji.

Jodno lječilište također se cjelovito obnavlja, a uz njega će se nalaziti i nova zgrada medicinskog wellness&spa centra s brojnim rekreacijskim i rehabilitacijskim sadržajima, poput bazena, hidromasažnih bazena, sauna, višenamjenske dvorane, teretane, wellness&spa zona i drugo.

Nova oprema još je jedan dio ulaganja u zdravstveni sustav Sisačko-moslavačke županije, a nakon obnove bolničkih zgrada, Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” bit će jedna od najbolje opremljenih bolnica. Iz sredstava Fonda solidarnosti EU Sisačko-moslavačka županija nabavila je najmoderniju zdravstvenu opremu vrijednu 7,8 milijuna EUR. Dio nabavljene opreme već se koristi, a po završetku obnove implementirat će se i ostatak, što će našu bolnicu učiniti jednom od najmodernijih na području cijele Hrvatske. Osim za bolnicu, nova oprema osigurana je i za obnovljene zgrade domova zdravlja.