Komunalni servisi Popovača nabavili novi kamion za prikupljanje otpada

Komunalni servisi Popovača d.o.o. preuzeli su novi kamion za odvoz komunalnog otpada uz kojeg će se brže i efikasnije obavljati usluga sakupljanja i odvoza miješanog komunalog te odvojeno prikupljenog otpada.

Kako je pojasnio direktor tog poduzeća Ivor Stanivuković,   u dijelu gospodarenja otpadom u proteklih je godinu i pol dana odrađena revizija poslovanja. Samim time utvrđeni su i novi korisnici budući da poduzeće koje je prethodno obavljalo te poslove nije u cijelosti provelo popis. Utvrđeno je tako povećanje od 40%, konkretno riječ je o 1200 novih korisnika. Umjesto 2730 KSP sada brine od njih 3900. Samim time pokazalo se da postojeći kapaciteti nisu bili dostatni s obzirom na količinu otpada koja se skuplja i odvozi te je bila nužna nabavka novog vozila za tu namjenu.

„Nabavili smo jedan potpuno novi kamion marke MAN. Tehnički, to je jedna vrsta roto press-a koja omogućava kvalitetnije iskorištenje samog prostora s obzirom na način na koji taj otpad kompaktira i sprema unutar spremišta. Mislim da ćemo s tim vozilom biti spremni da svim građanima dodatno podignemo standard i kvalitetu usluge koju pružamo.“ – rekao je Stanivuković.

Da je riječ o nastavku opremanja KSP-a, a čemu se godinama teži, potvrdio je gradonačelnik Popovače Josip Mišković.

 „Imali smo određenih problema sa starom mehanizacijom koja se kvarila i sada se stvorila prilika da se nabavi kamion koji će prije svega pomoći djelatnicima da svoj posao kvalitetnije, brže i bolje obavljaju. Oni su i u protekloj godini sve svoje zadaće uspješno odradili. Bilo je određenih problema, ali su se rješavali. S uslugom sakupljanja i odvoza otpada građani su bili zadovoljni, a ovo je sad nadogradnja tog posla. Ovaj kamion je kvalitetniji, ima veću zapremninu i sve bi trebalo biti lakše i jednostavnije. KSP radi svoj posao dobro i kao gradonačelnik mogu izraziti zadovoljstvo njihovim radom i napretkom. U budućnosti planiramo i daljnje aktivnosti, a koje će svakako opravdati našu odluku da je gradu potrebno vlastito komunalno poduzeće.“ – napomenuo je gradonačelnik.

Vrijednost novog kamiona je 295 tisuća eura, a Komunalni servisi Popovača d.o.o. nabavili su ga vlastitim sredstvima.