Grad Popovača objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2024. godini

Grad Popovača  raspisao je Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2024. godini.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za sljedeća prioritetna područja:

-Jačanje kapaciteta udruga iz područja kulture te potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja,

ili

-Jačanje kapaciteta udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, tehničke kulture, poljoprivrede te drugih područja od interesa za opće dobro.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 166.600,00 eura.

Za područje kulture izdvojit će se financijska sredstva u iznosu 90.500,00 eura, najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 133,00 eura, a najviši 15.000,00 eura.

Za područje socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, tehničke kulture, poljoprivrede te drugih područja od interesa za opće dobro izdvojit će se iznos od 76.100,00 eura.  Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 133,00 eura., a najviši  7.000,00 eura.

Na ovaj Javni poziv pojedina udruga može prijaviti neograničen broj projekata ili programa za obadefinirana područja financiranja.

Rok za podnošenje prijava je do 29. ožujka 2024. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Popovače (www.popovaca.hr).

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno (predaja u pisarnici Grada Popovače) ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Grad Popovača

Trg grofova Erdödyja 5

44317 Popovača

“’NE OTVARATI- Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače”

Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona044/ 679 750 ili putem e-mail adrese: grad@popovaca.hr.