Konstituirana Vijeća mjesnih odbora u Donjoj Gračenici, Ciglenici i Voloderu

Konstituirana su Vijeća mjesnih odbora u Donjoj Gračenici, Ciglenici i Voloderu.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća mjesnog odbora Donja Gračenica za novu je predsjednicu većinom glasova izabrana Bernarda Zorko Starčić. Novi sastav Vijeća ovog Mjesnog odbora čini pet izabranih članova sa liste HDZ-a te četiri člana sa zajedničke liste HSP-SDP-HSLS, koji su ovom prilikom izvijestili gradonačelnika i njegove suradnike sa određenim potrebama i idejama za unaprjeđenje kvalitete života u naselju, naglasivši pritom uređenje prostorija mjesnog odbora na katu Pučkog doma, kvalitetniju organizaciju prostora unutar tog objekta, nasipavanje bankina uz županijsku cestu kao i postavljanje igrala kod Pučkog doma.

Kad je riječ o Vijeću Mjesnog odbora Ciglenica, za predsjednika je izabran Luko del Ponte, nositelj kandidacijske liste grupe birača koja je na proteklim izborima osvojila četiri vijećnička mandata. Pored njih, u novi saziv Vijeća Mjesnog odbora ušao je i jedan član sa liste HDZ-a. Kao planirane aktivnosti u ovom naselju u narednom razdoblju istaknut je nastavak uređenja Pučkog doma opremanjem prostora novim stolicama kao i sanacija ceste prema Mramor brdu koju stanovnici koriste kao put prema Kutini.

Kako je većinom glasova odlučeno na konstituirajućoj sjednici Vijeća mjesnog odbora Voloder, funkciju predsjednika u ovom će naselju i u idućem mandatnom razdoblju obavljati dosadašnji predsjednik Danijel Sučija sa liste HDZ-a koja je izborila sedam vijećnika, dok je iz redova liste HSP-SDP-HSLS u Vijeće ušlo četiri vijećnika. U okviru ovog susreta raspravljano je i o prioritetnim potrebama odnosno planiranim projektima u Voloderu, te je u tom smislu naglašeno rušenje objekta stare škole, projekt novog dječjeg vrtića, sanacija mosta u središtu naselja u suradnji sa ŽUC-om, projekt pješačke staze kao i most kod mjesnog športskog parka.

Svi su novoizabrani predsjednici izrazili zahvalu na ukazanom povjerenju kao i uvjerenje da će uspješno surađivati sa ostalim članovima kao i sa gradskom upravom na rješavanju problematika i potreba s kojima se susreću njih.