Do kraja 2026. – tri nova dječja vrtića u Kutini

U posljednjih nekoliko godina značajnije se ulaže u predškolski odgoj i obrazovanje na području Grada Kutine. Naime, pored dosad uređena 4 dodatna prostora za jasličke skupine, biti će izgrađen i novi dječji vrtić u Kutini te područni dječji vrtići u Repušnici i Kutinskoj Slatini, ističu iz Grada Kutine.

Dječji vrtić u Kutini će obuhvatiti 8 dnevnih boravaka za ukupno 136 djece (5 dnevnih boravaka za vrtićke skupine i 3 dnevna boravka za jasličke skupine) sa svim potrebnim pratećim prostorijama te je u tijeku priprema javne nabave za izvođenjem radova. Ukupna procijenjena vrijednost projekta izgradnje vrtića u Kutini je 1,5 mil te su osigurana sredstva EU od 1.452.520,00 € koja će biti utrošena u spomenuto. U Kutinskoj Slatini će se izgraditi i opremiti vrtić s 2 dnevna boravka za ukupno 32 djece (1 dnevni boravak vrtićke skupine i 1 dnevni boravak jasličke skupine). Za spomenuto je izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola te se uskoro očekuje provedba javne nabave za izvođenje radova i izgradnja te opremanje vrtića. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 0,9 mil. € te ga sufinancira Europska unija u iznosu od 363.129,60 €. Na samom zapadu grada, u Repušnici se planira izgraditi i opremiti područni vrtić u Repušnici koji će obuhvatiti 2 dnevna boravka za ukupno cca 32 djece. U tijeku je izrada idejnog projekta, a ukupna procijenjena vrijednost projekta je 0,9 mil. €. S obzirom na rokove javne nabave i izvođenja radova prvenstveno, očekuje se završetak radova na spomenutim vrtićima do kraja 2026. godina. Pored toga, ne smije se zanemariti ni zabavni aspekt dječjih vrtića, odnosno dječja igrališta.

U Kutini je izgrađeno i opremljeno pametno dječje igralište koje implementira pametna rješenja prihvatljiva za okoliš koja će dodatno poticati na tjelesnu aktivnost u svrhu poboljšanja motoričkih sposobnosti te pozitivno utjecati na razvoj i ekološku svijest vrtićanaca kao što je npr. implementacija raznih aplikacija u svrhu praćenja postignutih rezultata na igralima, proizvodnja električne energije prilikom korištenja igrala i slično. Projekt je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 23.047,05 €, a ukupna vrijednost projekta je 0,1 m €.Isto tako, uređena su i opremljena dječja igrališta Maslačak i Neven što je značajno doprinijelo poboljšanju motoričkih sposobnosti djece, sigurnosti djece na igralištu te ugodnom boravku i kvaliteti rada djece i zaposlenika. Uređenja igrališta iznosila su 0,3 mil. €., dok je projektsufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 105.317,29 €.Projektom je izgrađeno i opremljeno i dječje igralište u Kutinskoj Slatini. Dječje igralište se sastoji od platforme za igru koja uključuje mreže za penjanje, tobogane, lijane, ljuljačke, klackalica, trampolin i žičaru ˝zip line˝, vrijednosti 0,07 mil. €, od čega su sredstva Europske unije u iznosu od 47.242,69 €.Kutinski vrtić uključuje se u razne projekte, poput projekt Hrvatskog Crvenog križa „Siguran vrtić – sigurno dijete“ čiji je cilj razvijati sposobnost djeteta da zaštiti sebe i potraži pomoć od relevantnih službi u izvanrednim situacijama. Uključili su se i u međunarodni projekt „Naša mala knjižnica“ koji je usmjeren je na promicanje čitanja među djecom vrtićke i školske dobi, te već standardno projektu Rescur kojemu je cilj razvoj dječje otpornosti i NTC sustav učenja. Uz suradnju sa kutinskim ustanovama i udrugama, sudjeluju i u brojnim aktivnostima i manifestacijama na području Grada Kutine tijekom cijele godine na radost svih uključenih.Potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora 1.1.2023. godine plaće zaposlenika DV Kutina usklađene su s člankom 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju tj. sukladne su plaćama zaposlenika u školama. U skladu s tim, naviše su narasle plaće odgojiteljima i stručnim suradnicima i to oko 35%.

„Kapacitet Dječjeg vrtića Kutina iznosi oko 630 djece u redovnom programu. Dugi niz godina na listi čekanja nalaze se djeca koja su jasličke dobi (u drugoj godini), a ove godine ostalo nam je na listi čekanja 41 dijete, a od toga je 23 djece koja imaju 12 i više bodova tj. oba roditelja su im zaposlena. Nemogućnost smještaja djece u vrtić za zaposlene roditelje je jako veliki problem jer se moraju vratiti na posao, a nema im tko skrbiti za djecu. Završetkom novog dječjeg vrtića u Kutini i izgradnjom vrtića u Kutinskoj slatini i Repušnici Grad Kutina riješit će problem roditelja u Gradu te će se uspjeti smjestiti sva djeca čiji su roditelji zaposleni“, poručio je Zlatko Babić-gradonačelnik Kutine. (www.kutina.hr)