Zimsko radno vrijeme PP Lonjsko polje

Posjetiteljski centri Parka prirode Lonjsko polje od ovog mjeseca pa sve do travnja rade prema zimskom radnom vremenu. Centri u Krapju i Čigoču rade od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati, a centri „Crna roda“ u Osekovu i Repušnica po najavi.

Rad vikendom u svim je centrima moguć samo za unaprijed dogovorene grupne posjete. Za iste se možete predbilježiti na broj 044-672-080.