SMŽ dodijelila jednokratne novčane potpore redovitim studentima

Sisačko-moslavačka županija, drugu godinu za redom, dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć redovitim studentima koji imaju prebivalište u Sisačko-moslavačkoj županiji i koji upišu jedan od studija na području naše županije.

Odluke o dodjeli stipendija redovitim studentima koji su ove godine upisali prvu godinu studija na Metalurškom fakultetu u Sisku i Učiteljskom fakultetu u Petrinji uručio je 14. studenoga u Petrinji župan Ivan Celjak.

Kako je napomenuo riječ je o 31 jednokratnoj pomoći u iznosu 663,31 € čiji je cilj zadržati studente u našoj županiji. „Ova mjera donosi dobre rezultate, sve je više studentica i studenata s područja naše županije na Učiteljskom fakultetu u Petrinji i Metalurškom fakultetu u Sisku. Cilj nam je zadržati naše učenike nakon završetka srednje škole na području naše županije. Ulažemo u intelektualni kapital, a naši studenti su upravo taj intelektualni kapital i na njima gradimo bolju budućnost“, rekao je župan Celjak.

Osim jednokratne novčane pomoći, Sisačko-moslavačka županija dodjeljuje još i učeničke i studentske stipendije za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a ove akademske godine bit će dodijeljeno 30 studentskih i 25 učeničkih stipendija.

„Njihove prijavnice su trenutno u obradi i nakon obrade ukupno ćemo ove akademske godine dodijeliti 55 novih stipendija. Uključujući jednokratne potpore, ali i sve one stipendije koje smo ranije dodijelili, Sisačko-moslavačka županija trenutno stipendira 200 učenika i studenata za što smo u proračunu izdvojili 260.000 €“, dodao je župan.

Jednokratna novčana potpora Sisačko-moslavačke županije povećala je broj redovitih studenata s područja naše županije na Učiteljskom fakultetu. „Ovo je doista hvale vrijedna mjera Županije kojom se pokušava zaustaviti odljev mladih ljudi s područja naše županije“, rekao je prodekan za poslovanje, studij i studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Marko Badrić.

I v.d. prodekana Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Nikola Mrvac istaknuo je kako je važno ulagati u studente. „Zahvaljujem Sisačko-moslavačkoj županiji na projektima koje realizira i na ulaganju u studente, a Metalurški fakultet na to će pozitivno odgovoriti novim smjerovima kao što su metalurško inženjerstvo u digitalnom društvu koji bi imao tri smjera – razvoj materijala za video-igre i interaktivne tehnologije, metalurgija 4.0 i 3D oblikovanje u metalurškom inženjerstvu“, rekao je Mrvac.

Studentica Učiteljskog fakulteta u Petrinji Petra Vinković koja je izabrala ovaj studij jer živi u Petrinji, rekla je da će joj novčana potpora Sisačko-moslavačke županije itekako pomoći. „Nas još uvijek financiraju roditelji i ovo je njima jedna vrsta olakšice. Ovu potporu potrošit ću na printanje skripti te za prehranu u menzi“, rekla je studentica Petra.

Inače, dodjela jednokratnih novčanih potpora održana je u OŠ Dragutina Tadijanovića u kojoj je Sisačko-moslavačka županija financirala prenamjenu prostora za potrebe Učiteljskog fakulteta u Petrinji čija je zgrada oštećena u potresu. Time su studenti zadržani na području grada Petrinje. Zgrada Učiteljskog fakulteta u Petrinji trenutno je u obnovi, a završetak radova planiran je u proljeće sljedeće godine. Također je najavljena izgradnja studentskog doma u Petrinji za oko 70 studenata koji će se nalaziti pokraj Učiteljskog fakulteta.