Raspisani Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Popovače

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Popovače će se provesti u nedjelju, 03. prosinca, u vremenu od 7 do 19 sati, a kandidacijske liste se, kako je utvrđeno, predaju do 15. studenog.

Broj članova Vijeća mjesnih odbora, uključujući i predsjednika ima od 5-11 članova, što se određuje prema broju stanovnika mjesnog odbora. 

Vijeća mjesnih odbora Popovača i Voloder imat će tako po 11 članova, Vijeća mjesnih odbora Osekovo, Potok, Stružec, Donja Gračenica, Gornja Gračenica i Gornja Jelenska po 9 članova, Vijeće mjesnog odbora Donja Vlahinička 7 članova, a Vijeća mjesnih odbora Ciglenica, Moslavačka Slatina, Podbrđe i Donja Jelenska po 5 članova.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Popovače objavilo je upute o redoslijedu izbornih radnji te obrasce koji se odnose na predlaganje kandidacijskih lista, a spomenuti se dokumenti mogu pročitati i preuzeti na mrežnim stranicama grada.