Održana javna tribina na temu „Komasacija poljoprivrednog zemljišta“

Dana 20. 11. 2023. godine održana je Javna tribina na temu komasacija poljoprivrednog zemljišta.

Sukladno Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 46/22) Grad Popovača kao nositelj komasacije pozivao je vlasnike poljoprivrednog zemljišta na području katastarske općine Potok i Stružec, kako bi se upoznali sa samim Zakonom o komasaciji, odnosno kako bi saznali što je i na koji način se provodi komasacija te koje su dobrobiti komasacije poljoprivrednog zemljišta.

Komasacija je uređenje zemljišta na način da se više čestica objedini u jednu cjelinu, tzv. komasacijsku gromadu, a koja će se potom ponovno dijeliti na veće i pravilnije parcele.

Kako je pojašnjeno u Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, komasacija označava skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se zemljište na području jedne ili više katastarskih općina, rascjepkano na katastarske čestice male površine i nepravilna oblika, okrupnjava odnosno grupira u veće, osnivaju se one pravilnijeg oblika, uređuju putne i kanalske mreže te nesređeni vlasnički, drugi stvarnopravni i ostali odnosi na zemljištu. Njezino provođenje treba omogućiti ekonomičnije iskorištavanje zemljišta uz povoljnije uvjete za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj i izgradnju poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenje i drugih radova na uređenju.

Da bi se Grad kao nositelj komasacije mogao javiti na javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine kojim Ministarstvo poljoprivrede poziva jedinice lokalne samouprave da u skladu s Javnim pozivom prijave područje/poljoprivredno zemljište za provođenje komasacije iz dostupnih financijskih sredstava prema s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine u skladu s Nacionalnim planom za oporavak i otpornost 2021. -2026. godine kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“ potrebno je prikupiti suglasnosti vlasnika poljoprivrednog zemljišta za provedbu komasacije u skladu sa Zakonom.