Izvršeni radovi na izradi spremišta za električna vozila kod Prijamnog centra Crna roda u Osekovu

Završeni su radovi na izradi spremišta za električna vozila kod Prijamnog centra Crna roda u naselju Osekovo.

Podsjećamo, Javna ustanova Park prirode Lonjsko nabavila je deset električnih golf autića čime je proširila turističku ponudu u Posjetiteljskim centrima Repušnica i Osekovo.

Električni golf autići sufinancirani su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti s 80% sredstava, te gradova Kutine i Popovače s po 10% sredstava potrebnih za nabavu turističkih električnih golf autića. Autići su se pokazali  kao posjetiteljima vrlo atraktivna i tražena turistička usluga, a uz osobinu ekološke prihvatljivosti, pogodna su za prometovanje Parkom jer su bešumna i ne ometaju životinje koje obitavaju na području Lonjskoga polja.

„Kako bi se osigurao adekvatan smještaj za nabavljene autiće, Grad Popovača je po provedenom postupku nabave naručio izvođenje radova na izradi spremišta, koji su, pored dvaju objekata, obuhvatili i ugradnju instalacija i punjača unutar istih za električna vozila Parka, kao i pripremu za ugradnju javnog punjača na otvorenom prostoru parkirališta namijenjenog za potrebe posjetitelja Centra Crna roda u Osekovu, a kojeg će izvesti Javna ustanova“- ističe gradonačelnik Josip Mišković napominjući da je riječ o investiciji vrijednosti 79.583,25 eura.