Gradsko vijeće Popovače s 8 glasova “ZA” usvojilo rebalans proračuna

Gradsko vijeće Popovače 28. studenog održalo je svoju 27. sjednicu.

Tom prigodom s 8 glasova „ZA“ i 7 „PROTIV“ usvojilo je Izmjene i dopune Proračuna Grada Popovače za 2023. godinu.

Kako je prilikom predstavljanja ovog dokumenta pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, čekao se kraj godine kako bi se mogla vidjeti riješenost projekata, a samim time i kako bi oni koje je nemoguće isfinancirati mogli se prebaciti za sljedeću godinu, odnosno kako bi se oni koji su u međuvremenu odrađeni, a nisu bili planirani, mogli uvrstiti.

Kako je napomenuo, prihodi su povećani za nešto više od 83 tisuće eura te je novi plan sada 13 milijuna 193 tisuće i 244 eura, dok su rashodi smanjeni za gotovo 413 tisuća eura te novi plan iznosi 12 milijuna 516 tisuća i 096 eura.

„Jasno je da neće biti u potpunosti ispunjen budući da smo u proteklih nekoliko dana dobili određene odluke. No, ovo je realan iznos koji će se otprilike uspjeti realizirati.“  – pojasnio je gradonačelnik.

O ovoj je temi vođena burna rasprava, podijeljene su i brojne opomene vijećnicima HDZ-a, a čiji je stav iznoseći podatke o pojedinim stavkama iznijela predsjednica Kluba vijećnika Katarina Uremović. „Iz prikazanog proizlazi da će završni proračun biti preko 13 milijuna eura, a svi znamo da je realni proračun cca. 8 milijuna eura. Iz svega ovoga možemo zaključiti niz nelogičnosti i loše planiranje, a samim time i loše upravljanje novcem svih nas građana te iz tog razloga ne možemo podržati navedeno.“ – rekla je Uremović.

U nastavku, s 8 glasova „ZA“ i 7 „PROTIV“ vijećnici su usvojili i Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Kada je riječ o Programu građenja, gradonačelnik je pojasnio kako je on bio planiran u iznosu 1,5 milijuna eura, a sada je smanjen na 716 tisuća eura. Jedan od osnovnih razloga za smanjenje je nemogućnost nekolicine projekata, prije svega prometnice Sv.Barbara-Paklenica, za koju nije ostvareno sufinanciranje. Kada je riječ o Programu održavanje, a koji je povećan za gotovo milijun eura, gradonačelnik je pojasnio kako su u njega sada uvrštena sredstva dobivena za sanaciju cesta i javnih površina od Fonda solidarnosti EU.

Vijećnici HDZ-a nisu se složili niti s usvajanjem Suglasnosti za obnovu dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu. Gradonačelnik je pojasnio kako je ovo prekoračenje u nekoliko navrata bilo korišteno, a s ciljem da „se vozi na pozitivnoj nuli“, odnosno da financije budu i dalje stabilne te da se posluje bez kreditnih zaduženja. Kao primjer, gradonačelnik je naveo korištenje tih sredstava u situaciji kada je određene radove vezane uz Fond solidarnosti trebalo platiti, dok će se po završetku projekta za njih dobiti povrat.

Kako je pojasnila Uremović, vijećnici HDZ-a ovu suglasnost nisu podržali jer smatraju da gradu čiji je proračun na razini od 13 milijuna eura nije potrebno korištenjem sredstava od 400 tisuća eura.

Gradsko vijeće Popovače određene je odluke donijelo i jednoglasno. Prije svega, riječ je o Odluci o mjerama poticanja kupnje i izgradnje prve nekretnine za stanovanje na području Grada Popovače, a prema kojoj je omogućena dodjela poticaja u iznosu od 4 tisuće eura sukladno ispunjavanju uvjeta koji će biti propisani Javnim pozivom.

Također, riječ je o Suglasnost za sklapanje predugovora o kupnji nekretnine, konkretno o kupnji zgrade INA-e u centru Popovače, a koja će se namijeniti za Katoličku gimnaziju. Prema toj Suglasnosti, grad će za zgradu od 481,26m2 i bruto volumena 1793,15 m3 izdvojiti iznos od gotovo 400 tisuća eura, a prema   Procjembenom elaboratu ovlaštenog sudskog procjenitelja.

Na samom kraju, vijećnici su usvojili i Odluku o komunalnim djelatnostima na području Grada Popovače. Kako je pojasnila pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež, do izmjena je došlo zbog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojem se ovaj dokument trebao prilagoditi, te zbog određenih djelatnosti čija je provedba povjerena gradskom komunalnom poduzeću Komunalni servisi Popovača d.o.o..