Cijena mjesečne karte od 2 eura povećala broj putnika u autobusima

Sisačko-moslavačka županija treća je županija koja je svojim stanovnicima osigurala dostupniju uslugu javnog prijevoza.

Projektom Sisačko-moslavačke županije „Županijski prijevoz za sve“, omogućen je autobusni prijevoz svim stanovnicima s prebivalištem na području naše županije po cijeni mjesečne karte od samo 2 eura na utvrđenoj mreži linija. Projekt je započeo u travnju ove godine, a do mjeseca rujna ukupno je

prodano 12.829 mjesečnih karata. Najveći broj karata prodan je upravo u mjesecu rujnu – 3.226 što je za 80 % više u odnosu na travanj kada je projekt započeo. Linije koje prometuju u sklopu ovog projekta određene su na prijedlog gradova i općina s područja Sisačko-moslavačke županije.

Inače, Vlada Republike Hrvatske osigurala je 2,5 milijuna eura u naredne dvije godine za javnu uslugu prijevoza putnika u cestovnom prometu, a Sisačko-moslavačka županija treća je županija u Hrvatskoj koja je svojim stanovnicima osigurala dostupniju uslugu javnog prijevoza. Broj prevezenih putnika u

javnom prijevozu do mjeseca rujna je 730.134, a najveći broj putnika zabilježen je u rujnu kada je prevezeno 171.697 putnika.

Osim što ovim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurava izuzetno povoljnu cijenu mjesečne autobusne karte ponovno su aktivirane neke do tada neaktivne linije čime je omogućena kvalitetnija prometna povezanost, osobito ruralnih područja s urbanim središtima.

Svi zainteresirani stanovnici Sisačko-moslavačke županije koji žele ostvariti pravo na cijenu autobusne mjesečne karte od 2 eura mogu se obratiti na bilo koju lokaciju upravnih odjela SMŽ. Korisnik će tom prilikom na uvid dati osobnu iskaznicu te ispuniti potvrdu na temelju koje mu se izdaje iskaznica o pravu na subvencionirani prijevoz po projektu „Županijski prijevoz za sve“ s kojom dolazi na prodajno mjesto prijevoznika i kupuje mjesečnu kartu po subvencioniranoj cijeni od 2,00 €.

Građani Kutine iskaznice za povlašteni prijevoz mogu preuzeti na adresi Ljudevita Posavskog 27, Kutina, a građani Popovače i Velike Ludine na adresi Jelengradska 13, Popovača, radnim danom u vremenu od 7:30 do 15:30.