Vježba Stožera Civilne zaštite Kutina

Stožer Civilne zaštite Kutina održao je redovnu godišnju vježbu. Sve hitne službe Grada Kutine bile su angažirane u vježbi spašavanja i evakucije unesrećenih iz zgrade gradske uprave u središtu grada nakon potresa i požara, izvijestila je Ivana Grdić, načelnica Stožera CZ Kutina.

Ivana Grdić, načelnica Stožera CZ Kutina

U vježbi su sudjelovali; pripadnici Civilne zaštite, JVP Kutina, HGSS stsanica Novska, policijski službenici PPP Kutina, Zavod za hitnu mediciju i DVD Husain.

     Danijel Lipšanski, zapovjednik JVP Kutina zadovoljan je spremnošću vatrogasaca te se osvrnu na pripremljenost ustanova za izvanredne situacije.

Danijel Lipšanski, zapovjendik JVP Kutina

Kutinski pripadnici HGSS-a stanica Novska u vježbi su posebnim tehnikama evakuirali unesrećene koje je pronašao potgražni pas Kate. Sudjelovanje HGSS-a u vježbi ocijenio je Saša Sambolek.

Saša Sambolek, sudionik vježbe, HGSS stanica Novska

Zapovjednik, odnosno koordinator vježbe Robert Kolenc, zamjenik načelnice Stožera CZ Kutina zadovoljan je provedenom vježbe te je dodao kako će konačna ocjena uspješnosti biti donesena nakon analize.

Robert Kolenc, koordinator vježbe, zamjenik načelnice Stožera CZ Kutina

Vježba CZ Kutina bila je prilika da Kutinčani na djelu vide pripadnike sve hitne službe.