S Aktualnog sata Gradskog vijeća Kutine

Cesta Banova jaruga – Međurić duga je 5.100 m i jedna je od najlošijih cesta na području Kutine. Vijećnica Vlatka Vasik Šoufek (SDP) na Aktualnom satu postavila je pitanje kada će ta cesta, koja je zbog svoje dotrajalosti i opasna, biti sanirana.

„Ona je bila u planu za ovu godinu, no zasad ništa. Hoće li onda doći na red sljedeće godine?“ pitala je vijećnica. Gradonačelnik Zlatko Babić složio se da je riječ o lošoj cesti, te dodao kako je njezina sanacija predviđena kada završi Aglomeracija.

„Riječ je o županijskoj cesti velike dužine i njezina sanacija koštat će oko 500.000 eura. Budući da nije riječ o manjoj lokalnoj županijskoj prometnici, već o prometnici koja nadilazi važnost samog grada, jer povezuje županije, vidjet ćemo kakav će biti omjer financiranja koji je inače 50 posto grad Kutina, a 50 posto županija, kada govorimo o županijskim prometnicama. Pokušat ćemo se založiti da to bude isključivo županijsko financiranje“, rekao je Babić. U svakom slučaju zaključeno je kako će ova prometnica biti sanirana sljedeće godine.
 

Vijećnik Robert Krpes (Stranka OIP) postavio je pitanje zašto se ide u kupnju skupog stroja, kompaktora, za Eko Moslavinu u kojem sudjeluje i grad Kutina sa značajnim sredstvima, ako će se sljedeće godine otvoriti regionalni centar Šagulje, što smatra neracionalnim raspolaganjem financijama.
– Fond za zaštitu okoliša sufinancira kompaktor na razini 85% dok Grad sudjeluje sa 15% u kupnji stroja koji je nužan za kvalitetan rad deponije. Što se tiče regionalnog centra Šagulje nije izgledno da će on biti otvoren još narednih 5 godina i naša deponija će sigurno biti aktivna još nekoliko godina, zaključuje gradonačelnik.
 Krpesa zanima i tko je financirao put 6 izaslanika Grada Kutine na službeno putovanje na Island? Odgovoreno mu je da je njihov put financiran iz EU projekta Geotermalnih voda, Razvojne agencije MRAV.
 

Vijećnik Davor Malić (Domovinski pokret) ukazao je na vrlo lošu signalizaciju u Ulici hrvatskih branitelja na kojoj se izvode radovi. Ne vide se udarne rupe, teško i sporo se sve sanira i mogao bi netko nastradati. Tko je nadležan i može li se ta signalizacija napraviti kako treba?“ pitao je Malić.
 Pročelnik Eudard Gelešić potvrdio je da je cesta u Ul. hrvatskih branitelja u lošem stanju. To je u rangu državnih cesta D 45 i oni imaju svoj dio kontrole. Rečeno je kako je kontaktiran šef u Sisku vezano uz te probleme, no oni imaju problema s izvođačima radova na projektu Aglomeracije. Zaključeno je kako će Hrvatske ceste tražiti od Moslavine d.o.o. i nadzornih inženjera da izvođač s kooperantima što prije riješi pitanje bolje signalizacije toga dijela ceste.
 

Vijećnik Jure Nikšić (HSU), među ostalim, iznio je kritiku da prilikom županovog obilaska novog Doma za starije u Domu zdravlja Kutina nije pozvan nitko iz Odbora za treću životnu dob, a koji su prema njegovom mišljenju kao savjetodavno tijelo gradonačelnika trebali biti pozvani, što stavlja na teret protokolu. Ponovno je zatražio i izvješće o stanju protupožarnih puteva u Kutini.