PP Lonjsko polje jedno je od 5 pilot područja izabranih za provedbu projekta koji doprinosi poboljšanom upravljanju zaštićenim područjem

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje i Nature Returns d.o.o. potpisali su Sporazum o suradnji za razvoj i testiranje novog pristupa očuvanju prirode, promičući poduzeća koja doprinose upravljanju zaštićenim područjima.

Područje Parka prirode Lonjsko polje odabrano je za jedno od pet pilot područja u svijetu, a ostala pilot područja su: Ulcinjska solana u Crnoj Gori, Pico Island u Portugalu, Sao Tome and Principe u Africi te Šar planina u Sjevernoj Makedoniji.

Cilj projekta je prilagodba metodologije za očuvanje prirode (Conservation Standards), edukacija upravljača zaštićenih područja u primjeni standarda očuvanja te razvoj inovativnih poslova koji pridonose uklanjanju prijetnji zaštićenih područja uključenih u projekt (npr. strane invazivne biljne vrste). Projekt pridonosi učinkovitijem upravljanju, financiranju i uzajamnoj koristi između upravljača zaštićenih područja i lokalnog stanovništva te objavljivanje priručnika o ovoj metodologiji i rezultatima njezine primjene, za širenje u sektoru zaštite prirode na međunarodnoj razini.

Ostali partneri na ovom petogodišnjem projektu su: Zaklada EuroNatur, Tvrtkom Connectology, Zaklada Principe te Regionalna vlada Azora.