Za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića na području naše županije odobreno više od 150 tisuća eura

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima za ovu godinu. Financijska sredstva za ovu namjenu osigurana su u Državnom proračunu za ovu godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u iznosu većem od 2 milijuna i 654 tisuće eura.

Od projekata s područja naše županije sredstva su odobrena ovim gradovima i općinama:

Hrvatska Kostajnica – 29.880,00 EUR

Topusko – 29.880,00 EUR

Kutina – 28.031,74 EUR

Novska – 19.169,63 EUR

Sisak – 16.183,28 EUR

Petrinja – 13.421,75 EUR

Lekenik – 10.380,52 EUR

Lipovljani – 9.395,66 EUR