Sisačka bolnica nakon smještanja dvije pacijentice na isti ležaj uvodi nove mjere, župan poručuje: “Sisačkoj bolnici je potrebna bolja organizacija rada”

Nakon što je zdravstvena inspekcija obavila izvide u sisačkoj Općoj bolnici dr.Ivo Pedišić kao i izvide u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ministarstvo zdravstva je podnijelo optužni prijedlog prema Prekršajnom sudu u Sisku protiv ravnatelja sisačke bolnice dr.Tomislava Dujmenovića kao i same bolnice zbog kršenja Zakona o zaštiti prava pacijenata. O svemu je obaviješteno i Upravno vijeće sisačke bolnice koje će o utvrđenom nalazu zdravstveno-inspekcijskog nadzora poduzeti eventualne mjere sukladno svojim ovlastima.

Cijeli slučaj komentirao je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. „Što se tiče situacije koja se dogodila u Općoj bolnici dr.Ivo Pedišić Sisak, dopustite prvo da se ispričam obitelji pacijentica koje su bile smještene na isti krevet jer na taj način je narušeno dostojanstvo pacijentica. Sisačko-moslavačka županija je odmah po saznanju za taj događaj zatražila žurno očitovanje Opće bolnice dr.Ivo Pedišić Sisak i tim očitovanjem nismo bili zadovoljni jer nije se išlo u uzrok tog događaja već u opravdanje posljedice i smatrali smo da je narušeno dostojanstvo pacijentica i smatramo da je potrebno našoj bolnici kvalitetnije organizirati rad bez obzira na sve izazove. Što se tiče same uprave bolnice, što se tiče ravnatelja, o tome odlučuje Upravno vijeće idućeg tjedna. Na temelju svih utvrđenih činjenica i okolnosti Upravno vijeće će odlučivati o eventualnoj odgovornosti pojedinaca i stupnju odgovornosti“, rekao je Celjak.

Podsjetio je u kakvim uvjetima naše medicinsko i nemedicinsko osoblje radi u ovim trenutcima. „Dopustite mi molim vas da ponovno zahvalim našim liječnicama, liječnicima, medicinskom i nemedicinskom osoblju cijelog županijskog zdravstvenog sustava, kada kažem županijski zdravstveni sustav mislim na medicinsko i nemedicinsko osoblje naše Opće bolnice dr.Ivo Pedišić Sisak, našeg Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za hitnu medicinu, mislim na naše medicinsko i nemedicinsko osoblje u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr.Ivan Barbot Popovača koji zaista rade dobar posao u izazovnim uvjetima. Ti uvjeti su prije svega determinirani pandemijom koronavirusa, jer ne zaboravimo da je u vrijeme potresa koji nam se dogodio 29.prosinca 2020.godine bila u jeku pandemija COVID-a 19. Na području naše županije ti uvjeti rada su dodatno otežani potresom koji se dogodio“, rekao je Celjak.

U međuvremenu, dužnosti je razriješen voditelj Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a predloženo je i da se izreče mjera medicinskoj sestri koja je na trijaži navedenog dana, unatoč dostupnosti kapaciteta, smjestila dvije pacijentice na jedan ležaj.

Nastavno na slučaj smještanja dvije pacijentice na isti ležaj, u Općoj bolnici „dr. Ivo Pedišić“ Sisak dovršeni su postupci unutarnjeg nadzora i inspekcijskih izvida. Temeljem navedenog ravnatelj dr. Tomislav Dujmenović donio je odluku o provedbi mjera za unaprjeđenje skrbi o kompleksnim pacijentima,  te izbora novog vodstva Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Djelatnici koja je neposredno učinila propust u zbrinjavanju pacijentica izrečena je mjera opomene, priopćili su iz sisačke bolnice.

„Još jednom se iskreno ispričavamo pacijentima i članovima obitelji zbog situacije koja se dogodila u našoj bolnici. Novim mjerama kojima se unaprijeđuju procesi koordinacije i komunikacije između odjela te kadrovskim promjenama osigurat ćemo da se takve i slične situacije više ne ponove“, izjavio je ravnatelj Dujmenović.

Podsjećamo da su članovi Komisije za unutarnji nadzor sisačke bolnice donijeli zaključak kako smještaj dviju pacijentica u jednu bolničku postelju, od strane osoblja Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, nije rutinski postupak pri radu, ali je zbog preopterećenosti odjela na dan 14. travnja 2023. bio kratkotrajno primijenjen radi osiguravanja pacijenata od dodatnih rizika te do dovoženja drugog ležaja. Nadalje, dodatno je zaključeno kako postupak kratkotrajnog smještaja pacijentica u istu postelju nikako nije utjecao na njihovo zdravstveno stanje niti je uvjetovao odgađanje postupaka dijagnostike i liječenja, ističu iz bolnice.

Vezano na veliki pritisak pacijenata na Objedinjeni hitni bolnički prijam bolnice u Sisku koji traje već godinu i pol dana, ravnatelj Dujmenović posebno zahvaljuje bolnici Karlovac, Bjelovar, Pakrac, Požega koje su u nekim situacijama uspijevale preuzeti jedan dio pacijenata i time djelomično umanjiti pritisak na bolnicu u Sisku. Ta suradnja dio je mjera koje se od prošle godine aktivno provode u koordinaciji Uprave bolnice Dr. Ivo Pedišić Sisak sa svim bolničkim službama i izvanbolničkim ustanovama u čemu je značajan doprinos dalo i Ministarstvo zdravstva.

„U nastavku ove koordinacije, a kao nove mjere nakon izvanrednog događaja od 14. travnja 2023. pokrenute su sljedeće mjere:

Uspostavit će se aktivna koordinacija sa zdravstvenim ustanovama, te po mogućnosti sa socijalnim ustanovama kako bi se adekvatno i pravovremeno zbrinjavao sve veći broj kompleksnih pacijenata koji dolaze u OB Sisak (prvenstveno u OHBP).

Formirat će se poseban tim koji će se baviti prijemom i otpustom pacijenata koji zahtijevaju dugotrajnu obradu i boravak zbog više zdravstvenih problema.

Na razini samog OHBP-a provest će se tromjesečni monitoring protoka bolesnika, vrste bolesnika te dinamike prijema i obrade bolesnika u OHBP s ciljem utvrđivanja kritičnih mjesta u procesu skrbi te dinamike opterećenja koja mogu dovesti do kriznih situacija. Temeljem rezultata analize rada OHBP predložit će se i provesti nužne intervencije.

Izradit će se poseban protokol o postupanju u slučaju preopterećenja OHBP-a.

Jedinica za kvalitetu pokrenut će poseban program za analizu kvalitete skrbi za kompleksne pacijente te provođenje mjera za unaprijeđenje sigurnosti i kvalitete skrbi.

Provest će se edukacije zdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u odlučivanju te upravljanju u skrbi za kompleksne bolesnike“, stoji u priopćenju sisačke bolnice.