Potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prvu nekretninu

Grad Popovača je krajem 2022. godine raspisao Javni poziv za dodjelu poticaja za kupnju ili izgradnju prve nekretnine za stanovanje na području Grada Popovače na koji je pristiglo ukupno 23 zahtjeva.

Povjerenstvo za dodjelu poticaja koje predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli poticaja korisniku izašlo je na teren kako bi se provjerilo zadovoljavaju li svi podnositelji zahtjeva sve tražene uvjete nakon čega je utvrđeno da njih 19 zadovoljava od ukupno pristiglih 23.

Grad Popovača će sa svakim korisnikom sklopiti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava uz koji korisnik prilaže instrument osiguranja – bjanko zadužnicu u korist Grada Popovače u vrijednosti dodijeljenog poticaja, ovjerenu kod javnog bilježnika. Iznos poticaja je 3.981,70 eura, a kako je naglasio gradonačelnik Josip Mišković jedna je to od poticajnih mjera pomoći mladima na ovom području.