Nastavljaju se sufinancirati troškovi sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Grad Popovača i ove godine sufinancira troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u vlasništvu građana s prebivalištem na području Grada Popovače.
Troškovi sterilizacije i kastracije pasa i mačaka sufinancirat će se u sljedećim iznosima:

• 40,00 EUR za ženke psa
• 27,00 EUR za mužjaka psa
• 20,00 EUR za ženka mačke
• 13,00 EUR za mužjaka mačke

Razliku cijene pojedine usluge plaća vlasnik životinje izvršitelju usluge sterilizacije ili kastracije s kojim je Grad Popovača sklopio ugovor o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka.