Obilježen Međunarodni dan prevencije dekubitusa

Povodom obilježavanja međunarodnog dana prevencije dekubitusa, u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača, a u suradnji s Visokom školom Ivanić – Grad i Udrugom ZA RAne – hrvatska inicijativa održan je tečaj 3. kategorije za medicinske sestre i tehničare na temu „Prevencija dekubitusa“.

Uvodnu riječ održala je ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača Prim. Marina Kovač, dr. med., a potom je kroz nekoliko tema naglašeno kako je upravo  prevencija prvi korak u liječenju, koje se nastavlja procjenom rizika te planiranjem i provođenjem intervencija u procesu zdravstvene njege.   Zaključak tečaja bio je naglasak na važnost kontinuiranog educiranja kako bi se poznavale najnovije smjernice i oprema te kako bi se rizik za nastanak dekubitusa sveo na minimum.